Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oferta samorządowa w 2023 r.

Autor: m.st. Warszawa

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci młodsze, mające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wwr) są prowadzone w 36 warszawskich jednostkach oświaty, które są przygotowane do realizowania tego zadania. Są to poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola (specjalne i integracyjne), szkoły podstawowe specjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

W bieżącym roku szkolnym z zajęć wczesnego wspomagania w jednostkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, korzysta 854 dzieci z niepełnosprawnościami. Opieką są objęte dzieci i ich rodziny.

Wykaz zespołów wwr, do których można zwrócić się po specjalistyczne wsparcie, znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Szczegółowe informacje o procedurze uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz procedurze przyjęcia dziecka do zespołu wwr (wraz z drukami) są publikowane na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Załączniki:

Dynamiczne listy danych

Filtry

Zespół wczesnego wspomagania
dzielnica nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania ulica telefon adres strony internetowej niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji)
dzielnica: Wawer nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 179 w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 ulica: Derkaczy 74 telefon: 22 613 06 38 adres strony internetowej: zss102.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością wieloraką, z autyzmem.
dzielnica: Wawer nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Predszkole Specjalne nr 104 w Zespole Szkół Specjalnych nr 78 ulica: Al. Dzieci Polskich 20 telefon: 22 815 11 23 adres strony internetowej: zss78warszawa.edupage.org niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): zespół funkcjonuje dla pacjentów przyjętych do szpitala, zajmuje się wczesną rewalidacją dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi uszkodzeniami OUN, z zespołami metabolicznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową współwystępującą z upośledzeniem umysłowym, dzieci z ryzyka okołoporodowego, z dysharmonią rozwojową o nieznanej etiologii, minimalnym uszkodzeniem mózgu, dzieci po poważnych urazach np. komunikacyjnych
dzielnica: Wesoła nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 ulica: 1 Pułku Praskiego WP 8 telefon: 22 760 03 87 adres strony internetowej: ppp23.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji
dzielnica: Wilanów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 ulica: al. Rzeczypospolitej 14 telefon: 22 858 20 29 22 651 72 49 adres strony internetowej: www.poradniawilanow.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy i komunikacji, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, Zespołem Aspergera
dzielnica: Włochy nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22 ulica: Malownicza 31 telefon: 22 846 19 18 723 244 579 adres strony internetowej: ppp22.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością, z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy
dzielnica: Wola nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Zespół Poradni Psychologoczno-Pedagogicznych nr 1 (w skład zespołu wchodzą: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 14) ulica: Zawiszy 13 telefon: 22 631 08 23 22 631 57 73 adres strony internetowej: www.zppp1.waw.pl/%7D niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego