Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oferta samorządowa w 2023 r.

Autor: m.st. Warszawa

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci młodsze, mające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wwr) są prowadzone w 36 warszawskich jednostkach oświaty, które są przygotowane do realizowania tego zadania. Są to poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola (specjalne i integracyjne), szkoły podstawowe specjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

W bieżącym roku szkolnym z zajęć wczesnego wspomagania w jednostkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, korzysta 854 dzieci z niepełnosprawnościami. Opieką są objęte dzieci i ich rodziny.

Wykaz zespołów wwr, do których można zwrócić się po specjalistyczne wsparcie, znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Szczegółowe informacje o procedurze uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz procedurze przyjęcia dziecka do zespołu wwr (wraz z drukami) są publikowane na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Załączniki:

Dynamiczne listy danych

Filtry

Zespół wczesnego wspomagania
dzielnica nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania ulica telefon adres strony internetowej niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji)
dzielnica: Śródmieście nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego ulica: Twarda 8/12 telefon: 22 277 18 01 22 22718 02 adres strony internetowej: osw15warszawa.edupage.org niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci słabosłyszących i z  niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Śródmieście nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Przedszkole Integracyjne nr 38 ulica: Plac Bankowy 3/5 telefon: 22 620 29 31 adres strony internetowej: przedszkole-integracyjne.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z zespołami genetycznymi i metabolicznymi, dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących, dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
dzielnica: Śródmieście nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 ulica: S. Sempołowskiej 2a telefon: 22 628 47 45 adres strony internetowej: p20waw.szkolnastrona.pl/index.php niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z opóźnionym i nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami mowy i komunikacji, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
dzielnica: Śródmieście nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Przedszkole Integracyjne nr 8 ulica: Karmelicka 3b telefon: 22 831 01 21 adres strony internetowej: p8w-wa.wikom.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z dysfunkcją widzenia
dzielnica: Targówek nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13 ulica: J. Odrowąża 23 telefon: 22 811 05 22, 22 811 26 46 adres strony internetowej: ppp13targowek.eduwarszawa.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi
dzielnica: Ursus nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 15 ulica: Dzieci Warszawy 42 telefon: 22 886 73 28 503 160 099 adres strony internetowej: www.poradnia15.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z niedosłuchem, niesłyszących
dzielnica: Ursynów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19 ulica: E. Lokajskiego 3 telefon: 513 905 022 513 906 360 adres strony internetowej: ppp19.ursynow.warszawa.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z opóźnionym rozwojem mowy
dzielnica: Ursynów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 18 ulica: Koncertowa 4 telefon: 22 259 41 62 501 768 865 adres strony internetowej: ppp18.ursynow.warszawa.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
dzielnica: Ursynów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Przedszkole Specjalne nr 213 ulica: Teligi 1 telefon: 22 259 40 55 adres strony internetowej: ps213.ursynow.warszawa.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem, z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami rozwoju mowy, z zaburzeniami zachowania, z zespołami genetycznymi, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
dzielnica: Wawer nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 ulica: Żegańska 1a telefon: 22 277 20 00 adres strony internetowej: poradnia.wawer.warszawa.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego