Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oferta samorządowa w 2023 r.

Autor: m.st. Warszawa

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci młodsze, mające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wwr) są prowadzone w 36 warszawskich jednostkach oświaty, które są przygotowane do realizowania tego zadania. Są to poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola (specjalne i integracyjne), szkoły podstawowe specjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

W bieżącym roku szkolnym z zajęć wczesnego wspomagania w jednostkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, korzysta 854 dzieci z niepełnosprawnościami. Opieką są objęte dzieci i ich rodziny.

Wykaz zespołów wwr, do których można zwrócić się po specjalistyczne wsparcie, znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Szczegółowe informacje o procedurze uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania oraz procedurze przyjęcia dziecka do zespołu wwr (wraz z drukami) są publikowane na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Załączniki:

Dynamiczne listy danych

Filtry

Zespół wczesnego wspomagania
dzielnica nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania ulica telefon adres strony internetowej niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji)
dzielnica: Praga Południe nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 ulica: Mińska 1/5 telefon: 22 810 20 29 adres strony internetowej: ppp4.edu.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
dzielnica: Praga Południe nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 ulica: Siennicka 40 telefon: 22 610 21 32 adres strony internetowej: www.ppp16.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Praga Południe nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240 ulica: Weterynaryjna 3 telefon: 22 810 07 82 adres strony internetowej: sps240.edu.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci niedosłyszących z zaburzeniami mowy, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Praga Południe nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Przedszkole Specjalne nr 249 ulica: Kobielska 5 telefon: 22 613 91 65 adres strony internetowej: www.przedszkole249.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Praga Północ nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 ulica: Otwocka 3 telefon: 22 619 01 94 22 619 81 59 adres strony internetowej: www.ppp5.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami w komunikacji werbalnej, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Praga Północ nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 ulica: Tarchomińska 4 telefon: 22 619 05 05 adres strony internetowej: zspnr10.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego lub spektrum autyzmu
dzielnica: Śródmieście nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 ulica: Złota 9, lokal 3 telefon: 22 826 99 86 adres strony internetowej: www.ppp1.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci o zaburzonym rozwoju psychofizycznym lub społecznym, w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy
dzielnica: Śródmieście nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 243 w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 ulica: Elektoralna 12/14 telefon: 22 620 57 72 22 620 65 35 adres strony internetowej: zssnr85.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, nieharmonijnym, któremu towarzyszy opóźniony rozwój mowy lub jej brak, z zespołami genetycznymi
dzielnica: Śródmieście nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Instytut Głuchoniemych ulica: pl. Trzech Krzyży 4/6 telefon: 22 628 04 31 adres strony internetowej: instytut-gluchoniemych.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci niesłyszących, niesłyszących z dodatkowymi wadami rozwojowymi, niemówiących na skutek innych uszkodzeń niż wada słuchu i upośledzenie umysłowe, dzieci słyszących z rodzin niesłyszących, zagrożonych niemotą
dzielnica: Śródmieście nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. Zofii Galewskiej ulica: tymczasowa siedziba: Rzymowskiego 36 (Służewiec) telefon: 22 621 68 44 adres strony internetowej: www.kozminska.edu.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci słabowidzących i niewidomych, słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosprawnością, zagrożonych utratą wzroku

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego