Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oferta pomocy w 2024 r.

Dzieci bawiące się razem w przedszkolu przy ul. Myśliborskiej.
Autor: m.st. Warszawa

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci z niepełnosprawnościami mające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom z przedszkoli, szkół lub innych placówek mających siedzibę na terenie działania poradni, w przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub innej placówki robią to poradnie psychologiczno-pedagogiczne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zasadniczym i niezbędnym dokumentem, by zapisać dziecko do zespołu wczesnego wspomagania.

W zespole wczesnego wspomagania dziecko otrzymuje specjalistyczną pomoc w jego rozwoju psychoruchowym i społecznym. Jest to pomoc świadczona przez psychologa, pedagoga, logopedę i innych specjalistów na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Miesięczny wymiar zajęć dla dziecka ustala dyrektor podmiotu, w którym jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania. Wczesne wspomaganie jest prowadzone z dzieckiem do podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest prowadzone w 36 samorządowych zespołach wczesnego wspomagania i 208 zespołach niepublicznych. W przypadku zespołów wczesnego wspomagania zorganizowanych w dzielnicowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w pierwszej kolejności przyjmowane są do nich dzieci z terenu działania danej poradni.

Niezależnie od zespołu, do którego zostanie przyjęte dziecko, pomoc udzielana dziecku i rodzinie w ramach wczesnego wspomagania jest bezpłatna.

Wykaz samorządowych zespołów wczesnego wspomagania znajdą Państwo w załączniku poniżej. Wykaz niepublicznych zespołów wczesnego wspomagania jest opublikowany w zakładce szkoły i placówki niepubliczne, znajdą go Państwo pod linkiem https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-i-placowki/szkoly-niepubliczne

W roku szkolnym 2023/2024 pomocą w ramach wczesnego wspomagania jest objętych w Warszawie 4644 dzieci z niepełnosprawnościami.

Załączniki:

Dynamiczne listy danych

Filtry

Zespół wczesnego wspomagania
dzielnica Sortuj dane po kolumnie dzielnica nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania Sortuj dane po kolumnie nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania ulica Sortuj dane po kolumnie ulica telefon Sortuj dane po kolumnie telefon adres strony internetowej Sortuj dane po kolumnie adres strony internetowej niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji) Sortuj dane po kolumnie niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji)
dzielnica: Bemowo nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 ulica: Powstańców Śląskich 17 telefon: 22 666 17 74 adres strony internetowej: www.ppp20.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawonościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera
dzielnica: Białołęka nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 ulica: Marywilska 44 telefon: 22 814 10 61 22 814 10 62 adres strony internetowej: www.pp-p.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem
dzielnica: Bielany nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 ulica: Wrzeciono 24 telefon: 22 835 03 48 519 823 869 723 249 204 503 321 090 adres strony internetowej: www.ppp10.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi
dzielnica: Mokotów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ulica: Stępińska 6/8 Kaspijska 16 A telefon: 22 841 14 23 22 642 69 20 adres strony internetowej: www.ppp8.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
dzielnica: Mokotów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 ulica: Narbutta 65/71 telefon: 22 849 99 98 519 831 523 adres strony internetowej: www.ppp7.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera
dzielnica: Mokotów nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 ulica: Bełska 5 telefon: 512 740 600 adres strony internetowej: www.sosw12.i365.pl/zpswr_nowa niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z trudnościami w komunikacji, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Ochota nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 ulica: Radomska 13/21 telefon: 22 822 28 87 22 822 07 51 adres strony internetowej: www.poradnia9.waw.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, zgodnie z kompetencjami zespołu, w tym m.in. dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)
dzielnica: Ochota nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej ulica: Szczęśliwicka 45/47 telefon: 22 822 06 42 adres strony internetowej: www.szczesliwicka.edu.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
dzielnica: Ochota nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” ulica: Raszyńska 8/10 telefon: 22 822 77 17 adres strony internetowej: www.poradnia-top.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową ( w tym afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością wzrokową, niepełnosprawnością słuchową, z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi, epilepsją, zespołami i chorobami neurologicznymi oraz metabolicznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wczesnymi uszkodzeniami OUN, dla skrajnych wcześniaków, dla dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
dzielnica: Ochota nazwa szkoły/placówki, w których jest zorganizowany zespół wczesnego wspomagania: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz ulica: Białobrzeska 44 telefon: 22 822 12 61 22 659 56 75 adres strony internetowej: sp327.edu.pl niepełnosprawność dziecka (opis podany wg standardu realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, złożonego przez dyrektora szkoły/placówki w Biurze Edukacji): dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy, autyzmem, zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, ze stanami pośpiączkowymi

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego