Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – oferta samorządowa w 2022 r.

Dzieci bawiące się razem w przedszkolu przy ul. Myśliborskiej.
Autor: m.st. Warszawa

W bieżącym roku z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzonych w przedszkolach, szkołach, placówkach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, korzysta 821 dzieci z niepełnosprawnościami. Opieką są objęte dzieci i ich rodziny.

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci młodsze, mające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wykaz placówek, do których można zwrócić się po specjalistyczną pomoc, znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Załączniki:

Dynamiczne listy danych

Filtry

wzsw
Dzielnica Nazwa szkoły/placówki Ulica Telefon Niepełnosprawność dziecka
Dzielnica: Bemowo Nazwa szkoły/placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 Ulica: Powstańców Śląskich 17 Telefon: 22 666 17 74 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawonościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera
Dzielnica: Białołęka Nazwa szkoły/placówki: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 Ulica: Marywilska 44 Telefon: 22 814 10 61 22 814 10 62 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem
Dzielnica: Bielany Nazwa szkoły/placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 Ulica: Wrzeciono 24 Telefon: 22 835 03 48 519 823 869 723 249 204 503 321 090 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi
Dzielnica: Mokotów Nazwa szkoły/placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 Ulica: Stępińska 6/8 Kaspijska 16 A Telefon: 22 841 14 23 22 642 69 20 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
Dzielnica: Mokotów Nazwa szkoły/placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 Ulica: Narbutta 65/71 Telefon: 22 849 99 98 22 849 98 03 519 831 523 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera
Dzielnica: Mokotów Nazwa szkoły/placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 Ulica: Bełska 5 Telefon: 512 740 600 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z trudnościami w komunikacji, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Dzielnica: Ochota Nazwa szkoły/placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9 Ulica: Radomska 13/21 Telefon: 22 822 28 87 22 822 07 51 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, zgodnie z kompetencjami zespołu, w tym m.in. dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją)
Dzielnica: Ochota Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej Ulica: Szczęśliwicka 45/47 Telefon: 22 822 06 42 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami zachowania, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych
Dzielnica: Ochota Nazwa szkoły/placówki: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” Ulica: Raszyńska 8/10 Telefon: 22 822 77 17 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową ( w tym afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością wzrokową, niepełnosprawnością słuchową, z wadami wrodzonymi i zespołami genetycznymi, epilepsją, zespołami i chorobami neurologicznymi oraz metabolicznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi wczesnymi uszkodzeniami OUN, dla skrajnych wcześniaków, dla dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Dzielnica: Ochota Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz Ulica: Białobrzeska 44 Telefon: 22 822 12 61 22 659 56 75 Niepełnosprawność dziecka: dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy, autyzmem, zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, ze stanami pośpiączkowymi

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego