Wyróżnione wydarzenia

 • Ekierka w dłoń!

  Sonia Bohosiewicz, Andrzej Chyra, Gverilla, Magda Koleśnik, Rafał Masny, Julia Pośnik, Red Lipstick Monster, Anja Rubik, Maja Ostaszewska, Krzysztof Zalewski, Julia Zawadzka i inni z czerwoną ekierką Wolnej Szkoły protestują przeciw zmianom w prawie oświatowym. 14 października, w Dniu Nauczyciela, rusza kolejna odsłona kampaniiakcji społecznej Wolna Szkoła. Znane osoby publikują zdjęcia z czerwoną ekierką i pokazują, dlaczego trzeba się sprzeciwiać zmianom w prawie oświatowym....

 • Inicjatywa Wolna Szkoła przeciwko projektom LexCzarnek i LexWójcik, które chcą zniszczyć polską edukację

  30 listopada do Sejmu trafił pierwszy z dwóch rządowych projektów, które uderzają w polską edukację, podporządkowują szkoły kuratorom, odbierając rodzicom, uczniom i wspólnotom lokalnym wpływ na to, co się dzieje w szkole. Głosowanie nad nimi, planowane na 9 grudnia, zostało nagle zdjęte z porządku obrad. Wszystko wskazuje na to, że trafi pod obrady na kolejnym posiedzeniu przed świętami Bożego Narodzenia. Organizacje społeczne, samorządowcy, związki nauczycielskie i...

 • Nie chcemy partyjnej szkoły! – konsekwencje LexCzarnek

  Przedstawiciele samorządów, uczniowie, rodzice, organizacje nauczycielskie i społeczne sprzeciwiają się rządowym planom zmian w oświacie, które grożą centralizacją systemu edukacji. Projekt nowelizacji zakłada, że kontrolę nad szkołami przejmą kuratoria oświaty. To one będą miały decydujący wpływ na wybór i odwołanie dyrektorów placówek, ofertę zajęć edukacyjnych, a nawet likwidację szkół.

 • Warszawa włącza się w akcję społeczną „Wolna Szkoła”

  Już we wrześniu edukacją w Polsce mogą wstrząsnąć zmiany szykowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nowe przepisy w prawie oświatowym doprowadzą przede wszystkim do centralizacji systemu szkolnictwa, decydujący wpływ na funkcjonowanie szkół będą miały kuratoria oświaty. Organizatorem kampanii informującej o negatywnych skutkach tych zmian jest grupa kilkudziesięciu organizacji i grup obywatelskich zrzeszonych w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji. Symbolem akcji jest czerwona ekierka.

 • List Prezydenta m.st. Warszawy do Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek oświatowych

  Szanowni Państwo: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele! Rozpoczynający się rok szkolny 2021/2022 może całkowicie zmienić oblicze polskiej oświaty. Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, szykuje zamach na szkoły, chcąc pozbawić je autonomii, scentralizować i podporządkować partyjnym wytycznym. Ministerstwo zamierza zredukować rolę społeczności szkolnych i samorządów lokalnych do posłusznych wykonawców woli podległych rządowi kuratoriów. Jeśli planowana przez...

 • List Prezydenta m.st. Warszawy do Rodziców i Rad Rodziców

  Warszawa, 30 sierpnia 2021 r. Szanowni Państwo, Rodzice i Członkowie Rad Rodziców! W czerwcu, w liście na zakończenie minionego roku szkolnego, opisałem planowane kierunki zmian w prawie oświatowym, ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) tuż przed wakacjami. Dziś wiemy, że ten termin nie był przypadkowy. Świadczą o tym pośpieszne i pozorowane konsultacje, które ministerstwo prowadziło w trakcie letniego wypoczynku bezpośrednio zainteresowanych stron. Po trudnych...

 • Warszawska Rada Edukacyjna wobec zmian zapowiadanych w prawie oświatowym

  13 września br. odbyło się posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej (WRE), podczas którego Rada przyjęła stanowisko wobec zmian zapowiadanych przez rząd w prawie oświatowym. Stanowisko WRE dostępne jest w plikach do pobrania. Warszawska Rada Edukacyjna stanowczo sprzeciwia się planowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianom w ustawie Prawo Oświatowe. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: warszawskiego samorządu; Rady m.st. Warszawy; placówek oświatowych; rodziców (z...