Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) to projekt dofinansowania innowacyjnych projektów przygotowanych i realizowanych przez przedszkola i szkoły, dzięki któremu możliwym stało się podejmowanie niestandardowych pomysłów edukacyjnych. Priorytety WIE ustalane są co roku zgodnie z wykazem zadań priorytetowych, wśród nich pojawią się kategorie z szeroko rozumianej edukacji kulturalnej.

Aktualna edycja

Poprzednie edycje