Wyróżnione wydarzenia

 • Regulamin Warszawskiej Rady Edukacyjnej

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.

 • Warszawska Rada Edukacyjna wobec zmian zapowiadanych w prawie oświatowym

  13 września br. odbyło się posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej (WRE), podczas którego Rada przyjęła stanowisko wobec zmian zapowiadanych przez rząd w prawie oświatowym. Stanowisko WRE dostępne jest w plikach do pobrania. Warszawska Rada Edukacyjna stanowczo sprzeciwia się planowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianom w ustawie Prawo Oświatowe. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: warszawskiego samorządu; Rady m.st. Warszawy; placówek oświatowych; rodziców (z...

 • Robocze posiedzenia WRE

  Z inicjatywy przewodniczącej Warszawskiej Rady Edukacyjnej, 6 i 19 sierpnia br. odbyły się robocze spotkania Rady. Członkowie WRE wzięli w nich udział mimo trudności organizacyjnych, spowodowanych trwającym sezonem urlopowym i wakacyjnym. W porządku obrad: - informacje dotyczące wyników ankiety nt. edukacji zdalnej przeprowadzonej przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz specyfiki szkoleń dla nauczycieli i zajęć dla uczniów organizowanych przez WCIES, - opinie środowiska...

 • Trzecie posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej

  Głównym przedmiotem dyskusji podczas III posiedzenia Rady, które odbyło się 17 czerwca 2020 roku, w formie zdalnej, była analiza wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 na systemy oświatowe, w tym na sytuację warszawskiej oświaty. Ponadto przybliżone zostały kierunki zmian polityki edukacyjnej m.st. Warszawy oraz zaprezentowano sprawozdanie ze stanu realizacji diagnozy programu Strategii #Warszawa 2030 - Usługi blisko domu.

 • Drugie posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej

  Przedmiotem dyskusji podczas drugiego posiedzenia Warszawskiej Rady Edukacyjnej, które odbyło się 26 lutego 2020 roku - była analiza rekomendacji, wypracowanych w ramach pierwszych spotkań Zespołów roboczych WRE, odnoszących się do kluczowych zagadnień, które powinny być kontynuowane lub zainicjowane w nowym dokumencie strategicznym m.st. Warszawy, poświęconemu rozwojowi warszawskiej edukacji do 2030 roku. Podczas spotkania zostały przedstawione ponadto główne założenia diagnozy ...