Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka

Nagroda ta jest wyróżnieniem dla warszawskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania.Konkurs promuje ideę placówki otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanek i wychowanków, uczennic i uczniów oraz ich rodziców. Placówki, w których podstawowe prawa dziecka: do miłości, bycia szanowanym, posiadania własnych tajemnic, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy i sprawiedliwości, są na co dzień respektowane. Nagroda jest jednocześnie elementem promocji warszawskiej oświaty, jako twórczego środowiska kontynuacji myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

Poprzednie edycje