WARS i SAWA grają w szachy

Projekt „WARS i SAWA grają w szachy” jest warszawską częścią ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Jest to największe systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym od 2013 roku objęto ponad 70% szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy, uprawniający do prowadzenia zajęć szachowych z najmłodszymi uczennicami i uczniami ukończyło ponad 640 warszawskich nauczycielek i nauczycieli. W projektowych zajęciach szachowych uczestniczy coraz więcej najmłodszych uczennic i uczniów, średnio w roku szkolnym to ok. 8 tys. dzieci z klas I-III.

Projekt realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z Polskim Związkiem Szachowym oraz samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Zakłada wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli, upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Badania przeprowadzone przez specjalistów z Akademii Leona Koźmińskiego wśród szkół z pilotażu jednoznacznie potwierdziły walory edukacyjne królewskiej gry - rozwój poznawczy uczniów w stołecznych „klasach szachowych” był szybszy – uczniowie m.in. lepiej dodawali i odejmowali, szybciej reagowali na humor w zadaniu.

Załączniki:

Aktualności

  • „Rehabilitacja przez szachy” w warszawskich szkołach przyszpitalnych "Rehabilitacja przez szachy" w warszawskich szkołach przyszpitalnych
    Z początkiem nowego roku szkolnego 2015/2016 w 12 stołecznych szkołach i placówkach specjalnych rusza program „Rehabilitacja przez szachy” – zakładający, że gra w szachy może stać się również jedną z form rehabilitacji.
  • Zdj. R. Motyl WARS i SAWA grają w szachy - inauguracja warszawskiego, międzyszkolnego turnieju szachowego
    w piątek, 20 marca, rozpoczął się dzielnicowy etap rozrywek w ramach warszawskiego, międzyszkolnego turnieju szachowego. Organizatorami turnieju dla ponad 400 uczniów uczących się w stołecznych szkołach podstawowych są m.st. Warszawa i Polski Związek Szachowy. Jest to przygotowanie do finału największego w kraju, systemowo prowadzonego programu nauki gry w szachy obejmującego blisko połowę warszawskich szkół podstawowych (z ok. 300 szkół w Polsce, 88 to szkoły warszawskie). Od września 2013 r. szkoły te uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
  • logo_wars_i_sawa_mk_10.jpg II. edycja programu "WARS i SAWA grają w szachy"
    W połowie stycznia 2015 r. zakończył się 72 – godzinny kurs metodyczny z nauczania gry w szachy, prowadzony w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno –Społecznych i Szkoleń, w ramach II. edycji warszawskiego programu pn. „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Podczas kursu została przeszkolona kolejna grupa blisko 100 warszawskich nauczycieli z 41 stołecznych szkół podstawowych. Tym bardziej cieszy fakt, że w grupie tej są przedstawiciele 25 szkół z I. edycji programu, które postanowiły rozszerzyć zakres nauki gry w szachy na kolejne oddziały klasowe i przeszkolić z metodyki nauczania „królewskiej gry” kolejnych nauczycieli.