WARS i SAWA grają w szachy

Projekt „WARS i SAWA grają w szachy” stanowi warszawską część ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Realizowany jest we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z Polskim Związkiem Szachowym oraz samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Zakłada wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli, upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.

To największe systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym od 2013 roku objęto ponad 70% szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy, uprawniający do prowadzenia zajęć szachowych z najmłodszymi uczennicami i uczniami ukończyło ponad 660 warszawskich nauczycielek i nauczycieli. W ciągu trzech ostatnich lat szkolnych, liczba uczniów z klas I-III uczestniczących w szkolnych zajęciach szachowych utrzymuje się na poziomie 6,5 tys. dzieci rocznie.

Badania przeprowadzone przez specjalistów z Akademii Leona Koźmińskiego wśród szkół z pilotażu jednoznacznie potwierdziły walory edukacyjne królewskiej gry - rozwój poznawczy uczniów w stołecznych „klasach szachowych” był szybszy – uczniowie m.in. lepiej dodawali i odejmowali, szybciej reagowali na humor w zadaniu.

Załączniki:

Aktualności

  • Szachorezada I konkurs dla uczniów o tematyce szachowej
    Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najciekawszą pracę literacką lub plastyczną o tematyce szachowej i nawiązującej do symboliki lokalnej. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 kwietnia.
  • logo_wars_i_sawa_mk_10.jpg Zapraszamy do udziału w projekcie „WARS i SAWA grają w szachy”
    Zapraszamy szczególnie szkoły podstawowe, które dotychczas nie uczestniczyły jeszcze w projekcie „WARS i SAWA grają w szachy” i są zainteresowane realizacją szkolnych zajęć szachowych dla najmłodszych uczniów. Nabór zgłoszeń w ramach kolejnej edycji trwa do 29 lutego 2024 roku.
  • WARS i SAWA grają w szachy – oferta jubileuszowych działań
    Z okazji trwającego jubileuszu 10-lecia realizacji projektu „WARS i SAWA grają w szachy”, serdecznie zapraszamy do udziału w tematycznych działaniach planowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego 2023/2024: