WARS i SAWA grają w szachy

Projekt „WARS i SAWA grają w szachy” jest warszawską częścią ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Jest to największe systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym od 2013 roku objęto ponad 70% szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy, uprawniający do prowadzenia zajęć szachowych z najmłodszymi uczennicami i uczniami ukończyło ponad 640 warszawskich nauczycielek i nauczycieli. W projektowych zajęciach szachowych uczestniczy coraz więcej najmłodszych uczennic i uczniów, średnio w roku szkolnym to ok. 8 tys. dzieci z klas I-III.

Projekt realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z Polskim Związkiem Szachowym oraz samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Zakłada wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli, upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Badania przeprowadzone przez specjalistów z Akademii Leona Koźmińskiego wśród szkół z pilotażu jednoznacznie potwierdziły walory edukacyjne królewskiej gry - rozwój poznawczy uczniów w stołecznych „klasach szachowych” był szybszy – uczniowie m.in. lepiej dodawali i odejmowali, szybciej reagowali na humor w zadaniu.

Załączniki:

Aktualności

  • Logo programu Podsumowanie kursu dla nauczycieli w ramach III edycji programu WARS i SAWA grają w szachy
    17 kwietnia 2016 r. zakończył się 72 – godzinny kurs metodyczny z nauczania gry w szachy w ramach III. edycji warszawskiego programu pn. „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego przez m.st. Warszawę i Polski Związek Szachowy w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Podczas kursu została przeszkolona kolejna grupa 74 warszawskich nauczycieli z 35 stołecznych szkół podstawowych.
  • Rozpoczęcie III. edycji programu Rozpoczęcie III. edycji programu "WARS i SAWA graja w szachy"
    Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń oraz Polskim Związkiem Szachowym, zaprasza do udziału w III. edycji programu „WARS i SAWA grają w szachy”, adresowanego do WSZYSTKICH stołecznych szkół podstawowych.
  • Zdj. R. Motyl Stołeczna oferta szachowa na rok szkolny 2015/2016
    wprowadzane od 2012 roku w stolicy przez Biuro Edukacji oraz Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz Polskim Związkiem Szachowym, systemowe działania, mające na celu rozpowszechnienie nauki gry w szachy w warszawskich szkołach podstawowych, cieszą się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców.