WARS i SAWA grają w szachy

Projekt „WARS i SAWA grają w szachy” stanowi warszawską część ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Realizowany jest we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z Polskim Związkiem Szachowym oraz samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Zakłada wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli, upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.

To największe systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym od 2013 roku objęto ponad 70% szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy, uprawniający do prowadzenia zajęć szachowych z najmłodszymi uczennicami i uczniami ukończyło ponad 660 warszawskich nauczycielek i nauczycieli. W ciągu trzech ostatnich lat szkolnych, liczba uczniów z klas I-III uczestniczących w szkolnych zajęciach szachowych utrzymuje się na poziomie 6,5 tys. dzieci rocznie.

Badania przeprowadzone przez specjalistów z Akademii Leona Koźmińskiego wśród szkół z pilotażu jednoznacznie potwierdziły walory edukacyjne królewskiej gry - rozwój poznawczy uczniów w stołecznych „klasach szachowych” był szybszy – uczniowie m.in. lepiej dodawali i odejmowali, szybciej reagowali na humor w zadaniu.

Załączniki:

Aktualności

  • Konferencja z okazji 10-lecia projektu WARS i SAWA grają w szachy
    Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów oraz nauczycielki i nauczycieli warszawskich szkół podstawowych na jubileuszową konferencję z okazji 10-lecia stołecznego projektu WARS i SAWA grają w szachy.
  • Międzynarodowy Dzień Szachów I WARS i SAWA też grają!
    20 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów, królewskiej gry, w którą można grać już od najmłodszych lat. Warszawa stworzyła do tego dobre warunki, uruchamiając dekadę temu największy w Polsce i rozpoznawalny w świecie program nauki gry w szachy dla dzieci z klas I-III.
  • WARS i SAWA na 9. ogólnopolskim turnieju szachowym dla dzieci
    15 czerwca 2023 r. na terenie hali Torwar przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie odbył się dziewiąty, ogólnopolski turniej szachowy dla dzieci. Zawody organizowane są corocznie w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, którego warszawska część nosi nazwę „WARS i SAWA grają w szachy”.