WARS i SAWA grają w szachy

Projekt jest częścią ogólnopolskiego programu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Jest to największe systemowo prowadzone edukacyjne przedsięwzięcie szachowe, którym od 2013 roku objęto 70% warszawskich szkół podstawowych i ponad 600 nauczycielek i nauczycieli. W projektowych zajęciach szachowych uczestniczy coraz więcej najmłodszych uczennic i uczniów, średnio w roku szkolnym to ok. 8 tys. dzieci z klas I-III. Projekt realizowany we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z Polskim Związkiem Szachowym oraz samorządową placówką doskonalenia nauczycieli - Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). Zakłada wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycielek i nauczycieli, upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Załączniki:

Aktualności