Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

  • Artykuł

    Матеріали для навчання польської мови як іноземної для дітей та підлітків Для студентів, які не знають польської мови або знають її на недостатньому рівні, державний сайт zpe.gov.pl пропонує безкоштовні електронні підручники – навчальні матеріали, доступні для всіх (учнів і батьків). Допомога дітям, які навчаються дистанційно в українській системі навчання Школи України працюють дистанційно та цифрові версії (файли PDF) підручників для всіх класів (I-XI) та інші навчальні матеріали, включаючи...

  • Artykuł

    Po dwóch latach istnienia Nagrody członkowie Kapituły, która dokonuje wyboru Laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana, zebrali istotne refleksje i uwagi co do charakteru oraz sposobu opisywania działań przedstawionych przez szkoły i placówki. Jest to powodem zmian, które mają na celu doskonalenie jakości działań szkół i placówek oraz możliwość lepszego zapoznania się członków Kapituły z oddziaływaniem ich rezultatów na bezpośrednich uczestników i całą szkolną społeczność...

  • Artykuł

    Do bloku zawodów usługi zaliczamy zawody z branż: fryzjersko-kosmetycznej, ogrodniczej, drzewno-meblarskiej, chemicznej, mechaniki precyzyjnej, opieki zdrowotnej, przemysłu mody, rolno-hodowlanej. Usługi to jeden z trzech głównych działów gospodarki (obok rolnictwa i przemysłu). Obejmują bardzo szeroki zakres działalności. To na przykład naprawy różnego rodzaju sprzętów czy przedmiotów, wykonanie i renowacja mebli, prace ogrodnicze, usługi fryzjersko- kosmetyczne...