Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  Informacje dla kandydatów do szkoły, uczniów, pracowników młodocianych oraz pracodawców dotyczące kształcenia uczniów będących młodocianymi pracownikami. Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem...

 • Artykuł

  Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas V–VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie. Rejestracja szkół potrwa do 04 marca 2024 r do godziny 24:00, a rejestracja uczniów ze zgłoszonych w tym terminie szkół do 05 marca 2024 r do godziny 24:00.

 • Artykuł

  Środki na doskonalenie zawodowe 11 stycznia 2024 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XCIII/3037/2024 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę określając: podział w 2024 r. środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania (dofinansowania do opłat za studia i kursy...

 • Artykuł

  Dzieci, które jutro będą naszymi sąsiadami, lekarkami, współpracownikami, prawniczkami, muzykami, wyborcami, projektantkami, dzisiaj... siedzą w szkolnej ławce.

 • Artykuł

  Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, realizujących projekt "Dzieci dla zwierząt", na seminarium poświęcone zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz ochronie zwierząt domowych. Organizatorem spotkania jest WCIES, Biuro Ochrony Środowiska oraz Schronisko Na Paluchu.