Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Wydarzenie

  W Warszawie w przedszkolach i szkołach uczy się 26,7 tys. dzieci cudzoziemskich. Największą grupę stanowią uczniowie z Ukrainy – 18,8 tys., w tym 12,4 tys. dzieci przybyłych po wybuchu wojny w Ukrainie. W środowisku wielokulturowym pracuje wielu warszawskich pedagogów. Z myślą o nich, WCIES przygotowało webinar, w trakcie którego przedstawione zostaną założenia Warszawskiego Modelu Wspomagania.

 • Wydarzenie

  W ostatnich dekadach pozycja dziecka w obszarze społecznym i rodzinnym zmieniła się radykalnie w wyniku przemian społeczno-kulturowych. Zmiana statusu dziecka, które zyskało podmiotowość, i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona dokonała, jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Coraz częściej staje się też tematem debaty społecznej. Wystawa „Dzieciństwo” spróbuje pokazać współczesnemu odbiorcy skalę zmiany na tym polu.

 • Artykuł

  Seminarium Rodzic 3.0. Uzależnienie od urządzeń ekranowych i gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Celem seminarium jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców w dobie internetu i zaawansowanych technologii. Termin: 28 lutego 2024,godz. 17:00-19:15 w trybie on-line Adresaci: rodzice, przedstawiciele rad rodziców Link do seminarium otrzymają Państwo na kilka dni przed spotkaniem. Kierownik szkolenia: Ewa Borgosz, ewa.borgosz@wcies.edu.pl Zapisy:...

 • Artykuł

  Program: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” Towarzystwo Pomocy Młodzieży kontynuuje realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 1.04.2023 r. – 31.03.2024 r. Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności...

 • Artykuł

  Warsztat„Wyzwania w dorastaniu” Czyli jak pomóc dziecku, sobie i rodzinie przetrwać trudy związane z dorastaniem.