Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

Wyświetlam wyniki dla tagu: stypendium
  • Artykuł

    Warszawa – jak co roku – oferuje wsparcie finansowe stołecznym twórcom. Stolica prowadzi nabór do programu stypendiów artystycznych na 2022 rok. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca września br.

  • Artykuł

    Łącznie w dwóch edycjach swoje projekty badawcze zgłosiło 114 doktorantów z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 10 osób. Stypendyści II edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów: Olga Czeranowska-Panufnik - doktorantka Szkoły Doktorskiej nr 5, Politechnika Warszawska, Justyna Kościńska – doktorantka w Instytucie Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Paweł Słup – doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Anna Zdyb...

  • Łącznie w dwóch edycjach swoje projekty badawcze zgłosiło 114 doktorantów z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 10 osób. Stypendystki I edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów: Justyna Biernacka - doktorantka Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej; Magdalena Pilarska - doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; Marta Soczewka - doktorantka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; ...

  • Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym, które są doktorantami na uczelni warszawskiej, prowadzącym projekt badawczy wspierający rozwój miasta. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) uczelni prowadzącej szkołę doktorską, mającej siedzibę w Warszawie. Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane osobie fizycznej, przy czym w jednej...

  • W 2019 roku Urząd m.st. Warszawy uruchomił program stypendialny dla doktorantek i doktorantów, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. Stypendia są przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt....