Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

Wyświetlam wyniki dla tagu: stypendia
 • Artykuł

  116 uczniów i uczennic stołecznych szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne, odnotowane w roku szkolnym 2020/2021. W tym roku stolica przeznaczyła na nagrody dla laureatów ponad 400 tys. zł.

 • Komisja stypendialna jest corocznie powoływana przez Prezydenta m.st. Warszawy. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, do trzech radnych desygnowanych przez Radę m.st. Warszawy. Komisja stypendialna dokonuje oceny wartości naukowej projektów badawczych pozytywnie zaopiniowanych i ocenionych przez dyrektora komórki merytorycznej. Lista członków komisji III edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów znajduje...

 • Artykuł

  Czy firmy działające na polskim rynku spożywczym zagospodarowują ponownie produkty uboczne do dalszej produkcji? Jakie są korzyści z takiej praktyki? Czy nadszedł czas na nowy sposób zarządzania produktami ubocznymi? Na te pytania poszukiwała odpowiedzi pani Anna Zdyb w badaniu przeprowadzonym w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej.

 • Artykuł

  Co sprawia, że organizacje pozarządowe chętnie współpracują z Urzędem m.st. Warszawy? A co wręcz przeciwnie – zniechęca do współdziałania? Jakie oczekiwania względem siebie mają partnerzy? Na te pytania odpowiada projekt badawczy zrealizowany w II edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów.

 • Artykuł

  Łącznie w dwóch edycjach swoje projekty badawcze zgłosiło 114 doktorantów z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 10 osób. Stypendyści II edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów: Olga Czeranowska-Panufnik - doktorantka Szkoły Doktorskiej nr 5, Politechnika Warszawska, Justyna Kościńska – doktorantka w Instytucie Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Paweł Słup – doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Anna Zdyb...