Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

Wyświetlam wyniki dla tagu: naukowawarszawa
  • Artykuł

    Zapraszamy na kolejne z serii spotkań Raporty z planowania Warszawy. Dzielimy się wiedzą zebraną podczas prac nad nowym studium dla Warszawy. Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy o nas – o mieszkańcach. Teraz skupimy się na pytaniach o środowisko. Już wiemy, że elementy tzw. błękitno-zielonej infrastruktury (pozwalającej zapobiegać suszom, podtopieniom i powodziom) musimy traktować jako integralny element planowania Warszawy. Niemożliwe jest mówienie o zabudowie, infrastrukturze czy usługach...

  • W 2019 roku Urząd m.st. Warszawy uruchomił program stypendialny dla doktorantek i doktorantów, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. Przeczytaj na czym polega program stypendialny.

  • Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów. Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu. 1. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym, które są doktorantami na uczelni warszawskiej, prowadzącym projekt badawczy wspierający rozwój miasta w dziedzinie zgodnej z doktoratem. 2....

  • Kolejne edycje stypendiów ogłaszane są wiosną. Poniżej kolejność działań w kolejnych edycjach stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów: Ogłoszenie naboru do kolejnej edycji na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy. Informacja o naborze trafia do uczelni warszawskich oraz do mediów społecznościowych. Nabór wniosków. W trakcie naboru organizowane są spotkania online przedstawicieli biur z zainteresowanymi złożeniem wniosku w celu doprecyzowania zagadnień oraz odpowiedzi na pytania. Ocena...

  • Komisja stypendialna jest corocznie powoływana przez Prezydenta m.st. Warszawy. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, do trzech radnych desygnowanych przez Radę m.st. Warszawy. Komisja stypendialna dokonuje oceny wartości naukowej projektów badawczych pozytywnie zaopiniowanych i ocenionych przez dyrektora komórki merytorycznej. Lista członków komisji III edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów znajduje...