Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

Wyświetlam wyniki dla tagu: doktoranci
  • Wydarzenie

    Koło Naukowe Żywieniowców przy Wydziale Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  • Komisja stypendialna jest corocznie powoływana przez Prezydenta m.st. Warszawy. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich, przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, do trzech radnych desygnowanych przez Radę m.st. Warszawy. Komisja stypendialna dokonuje oceny wartości naukowej projektów badawczych pozytywnie zaopiniowanych i ocenionych przez dyrektora komórki merytorycznej. Lista członków komisji III edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów znajduje...

  • Artykuł

    Łącznie w dwóch edycjach swoje projekty badawcze zgłosiło 114 doktorantów z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 10 osób. Stypendyści II edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów: Olga Czeranowska-Panufnik - doktorantka Szkoły Doktorskiej nr 5, Politechnika Warszawska, Justyna Kościńska – doktorantka w Instytucie Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Paweł Słup – doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Anna Zdyb...

  • Łącznie w dwóch edycjach swoje projekty badawcze zgłosiło 114 doktorantów z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 10 osób. Stypendystki I edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów: Justyna Biernacka - doktorantka Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej; Magdalena Pilarska - doktorantka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; Marta Soczewka - doktorantka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; ...

  • Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym, które są doktorantami na uczelni warszawskiej, prowadzącym projekt badawczy wspierający rozwój miasta. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) uczelni prowadzącej szkołę doktorską, mającej siedzibę w Warszawie. Stypendium ma charakter indywidualny i jest przyznawane osobie fizycznej, przy czym w jednej...