Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  Міністерство освіти і науки України радить: навчання за кордоном дає дитині низку можливостей. Серед них соціалізація в новій спільноті та спілкування з однолітками, вивчення нового середовища та мови, психологічний супровід дитини за потреби, можливість навчатися в іншій системі освіти. Повернення в Україну після навчання в іншій країні: Міністерство освіти і науки України має кілька двосторонніх угод2 з ключовими країнами, що приймають біженців, про взаємне визнання оцінок, атестатів і...

 • Artykuł

  Primary school in Poland is an element of the education system and education in it is mandatory. The person who graduates from it receives a basic education. A child can go to primary school at the age of 6 or 7 years old. The learning time was divided into two stages. The first three years (the first stage, grades I-III) are the so-called. "primary education". Usually, the lesson is led by one teacher. During the next three years (the second stage, grades IV-VIII), classes are conducted by...

 • Artykuł

  Matura Exam Graduation from secondary school ends with a school completion certificate. In the end of last school year in High School or Technical school (4th year of High School or 5th year of technical school), if the student graduated last grade of secondary school, he/she can take a baccalaureate exam (matura): Baccalaureate exam is conducted based on the requirements of the general education curriculum for secondary school and takes place in the period from May to September, in the...

 • Artykuł

  Podstawowym źródłem informacji przestrzennej o Warszawie jest portal mapowy

 • Artykuł

  Informacja o językach obcych nauczanych w szkołach.

 • Artykuł

  Do bloku zawodów budownictwo i drogownictwo zaliczamy zawody z branż: budowlanej, drzewno-meblarskiej, elektroenergetycznej. Branże z bloku zawodów budownictwo i drogownictwo charakteryzują się bardzo szybkim rozwojem i stałym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników. Branża budowlana cechuje się budową, przebudową, montażem, remontem czy rozbiórkami oraz specjalistycznymi robotami budowlanymi, wznoszeniem budynków, budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, organizacją...

 • Artykuł

  Po szkole podstawowej uczniowie mogą wybrać następujące szkoły ponadpodstawowe kształcące zawodowo: 5-letnie technikum – szkoły techniczne przygotowują do egzaminu maturalnego i zawodowego (w oparciu o dodatkowe przedmioty kierunkowe). Ukończenie technikum daje możliwość rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszej nauki na uczelni wyższej. 3-letnią branżową szkołę I stopnia – szkoła zawodowa daje możliwość szybkiego zdobycia konkretnego zawodu, np. kucharza, fryzjera, mechanika samochodowego,...

 • Artykuł

  Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki od września szczepienia dla dzieci w wieku 12-18 lat będą mogły być zrealizowane na terenie placówek oświatowych. Wszyscy pamiętamy jak trudny był poprzedni rok szkolny. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach. Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa. Niezwykle ważne jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaszczepienia, tak aby uzyskać...

 • Artykuł

  Zapraszamy Was na wystawę LABIRYNT MIASTA – NA KRAWĘDZIACH RZECZYWISTOŚCI do Galerii Brzozowa (Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej na Starym Mieście). Na wystawie zobaczycie elementy prac, wykonanych na zajęciach plastycznych w Centrum Edukacji i Rozwoju. Koniecznie musicie je zobaczyć! Запрошуємо на виставку ЛАБІРИНТ МІСТА – НА МЕЖІ РЕАЛЬНОСТІ у Galeria Brzozowa (Столичний культурно-освітній центр у Старому місті). На виставці ви побачите елементи своїх робіт, які ви робили на уроках...

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.

 • Artykuł

  Warszawska Rada Edukacyjna pełni funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji. W jej skład wchodzą przedstawiciele szkół publicznych i niepublicznych, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodziców i uczniów.

 • Artykuł

  12 maja 2021 r.

 • Artykuł

  8 kwietnia 2022 r.

 • Artykuł

  23 lutego 2022 r.

 • Artykuł

  Zachęcamy nauczycieli i nauczycielki z Warszawy i okolic do zgłoszenia swojej szkoły do akcji Żonkile i włączenia się 19 kwietnia w obchody 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jeśli chcesz wraz z uczniami i uczennicami rozdawać żonkile na ulicach Warszawy, wyślij formularz zgłoszeniowy do 13 lutego br.

 • Artykuł

  Miasto Stołeczne Warszawa wspólnie z Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało informator o religiach i wyznaniach warszawiaków. Informator „Warszawa wielu wyznań” został udostępniony w formie online, a skorzystać z niego mogą urzędniczki i urzędnicy oraz wszystkie zainteresowane osoby.

 • Artykuł

  Muzeum POLIN poszukuje wolontariuszek i wolontariuszy do współpracy przy akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile organizowanej z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

 • Artykuł

  Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, bierze udział w akcji „Jadę bezpiecznym samochodem - przedferyjny przegląd pojazdów”.

 • Artykuł

  441 placówek – ponad sto więcej niż rok temu – zgłosiło się do kolejnej kampanii Rowerowy Maj. W tegorocznej edycji będzie uczestniczyć prawie 150 tysięcy uczniów, uczennic i przedszkolaków z całej Warszawy.

 • Artykuł

  W odtworzonej kamienicy przy ul. Markowskiej 16 powstanie Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych „Synergia”. Będzie to kolejne miejsce na Pradze-Północ, w którym dzieci i młodzież będą mogły spędzać czas i uczyć się nowych rzeczy. NGOsy będą realizować tam działania dla wszystkich pokoleń.

 • Artykuł

  POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE od 15 maja Kandydaci mogą poznać w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków). System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl UWAGA! Loginem jest pesel kandydata, kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły. 22 maja do 5 czerwca godz. 15.00 Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, wypełniają wniosek on-line w...

 • Artykuł

  Przedszkola niepubliczne otrzymują od samorządu dotację na każde dziecko tam zapisane. Rodzice płacą za korzystanie z opieki, zajęcia dodatkowe, wyżywienie. Wysokość opłaty ustala podmiot, prowadzący dane przedszkole.

 • Artykuł

  Державні психолого-педагогічні консультації, в тому числі спеціалізовані, надають: - психолого-педагогічну допомогу для дітей та молоді, - допомогу у виборі напрямку навчання та професії, - психолого-педагогічний супровід батьків та педагогів з питань виховання та навчання, - допомогу дитячим садкам і школам у сфері дидактичних, виховних та доглядових завдань. Спеціалізовані консультації проводять діяльність, спрямовану на специфічний, однорідний характер проблем, з урахуванням потреб...

 • Artykuł

  Раннее сопровождение предоставляется детям дошкольного возраста и младше, имеющим заключение общественной психолого-педагогической консультации о такой необходимости. Группы поддержки раннего развития ребенка (ПРР) работают в 36 учебных заведениях в Варшаве. Это психолого-педагогические консультации, детские сады (специальные и интеграционные), специальные начальные школы и специальные учебно-воспитательные центры. В текущем учебном году 854 ребенка с ограниченными возможностями пользуются...

 • Artykuł

  У Варшаві державні та муніципальні дитячі садки є безкоштовними. Батьки оплачують лише за харчування дитини. Вони також можуть робити добровільні внески до Батьківської ради (орган, який представляє інтереси батьків дітей у закладі). Інструкція як використовувати сервіс мапи:

 • Artykuł

  Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne, udzielają pomocy: psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, psychologiczno-pedagogicznej rodzicom i nauczycielom odnośnie wychowywania i kształcenia, przedszkolom i szkołom w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. Poradnie specjalistyczne prowadzą działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb...

 • Artykuł

 • Artykuł

  Випуск Випуск з середньої школи закінчується отриманням свідоцтвом про закінчення школи. Наприкінці останнього навчального року в середній школі або технікумі (4-й курс середньої школи або 5-й курс технікуму), якщо учень закінчив останній клас середньої школи, він/вона може скласти іспит на бакалаврат (матура): Бакалаврський іспит проводиться відповідно до вимог загальноосвітньої навчальної програми загальноосвітньої школи і проводиться в період з травня по вересень в основний, додатковий...

 • Artykuł

  Do bloku zawodów gastronomia, hotelarstwo i turystyka zaliczamy zawody z branż: spożywczej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Branża spożywcza to szereg firm pracujących na różnych etapach łańcucha produkcyjnego, których celem jest dostarczenie do każdego z nas produktów najwyższej jakości. Przemysł spożywczy jest działem gospodarki, który skupia się na wytwarzaniu produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia, takich jak: mięsne, mleczne, cukiernicze, nabiałowe. Przemysł...

 • Artykuł

  Celem Konkursu jest: wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych; wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych na rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia; promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz...

 • Artykuł

  Webinar będzie doskonałą okazją, aby dowiedzieć się, czym jest wirtualna rzeczywistość, czego potrzebuje szkoła, aby skorzystać z VR, jakie są szanse i wyzwania korzystania z tej technologii oraz poznać przykłady zastosować VR w edukacji. Spotkanie odbędzie się 9 marca o godz. 17:00 na platformie Zoom.

 • Artykuł

  Raport powstał w ramach Szkoły Inicjatyw Strażniczych Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska - edycja 2021/2022 i jest efektem monitoringu obywatelskiego, który przeprowadzono w okresie od marca 2022 r. do sierpnia 2022 r. Dotyczył on przestrzegania praw człowieka, praw dzieci i praw uczniowskich oraz zasady legalizmu w szkołach w odniesieniu do zapisów szkolnych statutów. Autorami publikacji są Anna Dęboń i Robert Strzała ze Stowarzyszenia dO!PAmina Lab.

 • Artykuł

  Już po raz czwarty odbędzie się Noc Księgarń, wyjątkowe wydarzenie z udziałem ponad 150 miejsc z całej Polski, w tym 34 w stolicy. Akcji patronuje Prezydent m. st. Warszawy.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, Przekazujemy materiały i narzędzia pomocne w wypełnieniu zobowiązań NA dotyczących tematu ochrony danych osobowych: Na stronie internetowej Erasmus+ [ https://erasmusplus.org.pl/ochrona-danych-osobowych-w-programie-erasmus-2021-2027] zostały zaktualizowane podstrony dotyczące ochrony danych. Znajduje się tam zakładka dla beneficjentów, w której zebrane są linki do wszystkich poniższych narzędzi, do których odsyłamy. Webinarium dla beneficjentów z roku...

 • Artykuł

  Projekty skierowane są do uczniów wszystkich etapów edukacji – od szkół podstawowych, poprzez licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe. Wszystkie programy zawierają bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Dodatkowo propozycje programowe rozszerzone zostały o materiały skierowane do uczniów z Ukrainy.

 • Artykuł

  6 października 2022 roku dzięki wsparciu Biura Edukacji Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 miał zaszczyt gościć zawodników z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z Warszawy.

 • Artykuł

  W ramach XXIII Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2022 roku internauci w głosowaniu powszechnym wybiorą Najpopularniejszego Sportowca Roku. Głosowanie będzie trwało w dniach 5 stycznia (od godz. 13:00) – 29 stycznia 2023 roku (do godz. 23.59).

 • Artykuł

  In Warsaw, public kindergartens and kindergartens of local self-authorities are free. Parents are only responsible for the child's food expenses. They can also make voluntary contributions to the Parents' Council (a body that represents the interests of parents of children in the institution). How to use Map of preschools in Warsaw:

 • Artykuł

  Обучение в государственной средней школе бесплатное. Инструкция использования сервиса карты:

 • Artykuł

  Специальное дошкольное учреждение В него принимаются дети (по письменному заявлению родителей или законных опекунов) с актуальной справкой о необходимости специального образования, выданной психолого-педагогической консультацией. Специальное дошкольное учреждение предназначено для детей от 2,5 до 10 лет, которые имеют недостатки физического развития, умственную недостаточность средней или тяжелой степени, аутизм и множественные нарушения. Занятия в специальном дошкольном учреждении...

 • Artykuł

  The Polish education system is divided into the following stages: Nursery (non-mandatory) Preschool (mandatory for one year, also known as "zerówka") Primary school (mandatory) High school (non-mandatory) Higher education (non-mandatory) Nursery Nurseries are intended for children aged 4 months to 3 years. Childcare can be provided in nurseries, nursery departments, or children's clubs. Using these facilities is not mandatory and is generally subject to fees. However, in Warsaw,...

 • Artykuł

  Informacja o pomieszczeniach do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych (np. strzelnica, ścianka) przekazana przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej.

 • Artykuł

  Матеріали для навчання польської мови як іноземної для дітей та підлітків Для студентів, які не знають польської мови або знають її на недостатньому рівні, державний сайт zpe.gov.pl пропонує безкоштовні електронні підручники – навчальні матеріали, доступні для всіх (учнів і батьків). Допомога дітям, які навчаються дистанційно в українській системі навчання Школи України працюють дистанційно та цифрові версії (файли PDF) підручників для всіх класів (I-XI) та інші навчальні матеріали, включаючи...

 • Artykuł

  Wnioski o nagrodę Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek nieprzekazanych do kompetencji dzielnic, należy składać do 15 września 2023 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st Warszawy, Al. Jerozolimskie 44.

 • Artykuł

  Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Bemowo

 • Artykuł

  Dzielnicowe Centrum ds. Integracji w Dzielnicy Wesoła Przewodnicząca DCI: Anna Skibniewska – Kwiatkowska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 23 Dyżur DCI: poniedziałek, godz. 14.00 – 16.00; czwartek, godz. 11.00 – 13.00 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 23, ul. 1 Praskiego Pułku 8, 05 - 075 Warszawa, telefon 22 760 03 87, e-mail: ppp23@edu.um.warszawa.pl Informacje dotyczące DCI są publikowane na stronie:...

 • Artykuł

  Temat przewodni na lata 2022/2023 “Szkoła/placówka miejscem gościnności i współistnienia, w tym dla dzieci z Ukrainy” Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w nowej X edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka. Zasady ubiegania się o przyznanie Nagrody określa Zarządzenie Nr 1450/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2021 r. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/72446AE4-F9E6-47CA-99C8-54E199B4A8EA,frameless.htm Warszawska Nagroda...

 • Artykuł

  /./ "Nade wszystko ma szansę stać się pretekstem do działań dla dobra dzieci na całym świecie i refleksji nad odpowiedzialnością za wychowanie kolejnych pokoleń Polaków." Fragmenty wystąpienia Posła Sprawozdawcy Urszuli Augustyn