Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  Fundusz Świadczeń Zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w 2020 roku

 • Artykuł

  Regulamin udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO - określony uchwałą nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z 15 kwietnia 2021 r., z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3753, zmiany zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 5930).

 • Artykuł

  Harmonogram warsztatów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – Lipiec 2022 Warsztat (prowadzący) Terminy godzina Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (Joanna Łabęcka) 1.07.2022 pt. 4.07.2022 pn. 6.07.2022 śr. 8.07.2022 pt. 11.07.2022 pn. 13.07.2022 śr. 14-16 15-17 15-17 14-16 15-17 14-16 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (Joanna Piątek) 5.07.2022 wt. 7.07.2022 czw. 12.07.2022 wt. 14.07.2022 czw. 14-16...

 • Artykuł

  Drodzy Przyjaciele z Ukrainy, zapraszamy do Centrum Edukacji i Rozwoju (ul. Towarowa 25A, przy stacji metra M2 Rondo Daszyńskiego). Startujemy 15 czerwca 2022 r. i czekamy na Was z bezpłatną ofertą: pomocy psychologicznej, nauką języka polskiego i angielskiego, klubikami dla dzieci małych i starszych animacjami dla dzieci i młodzieży W CER czekają na Was: edukacyjny punkt informacyjny, gdzie dowiecie się wszystkiego na temat edukacji w Warszawie komputery z dostępem do Internetu ...

 • Artykuł

  Розклад занять для дітей та молоді з України на липень 2022 року Заняття Дати Години Мистецькі майстер-класи для дітей та підлітків (Joanna Łabęcka) 1.07.2022 пт. 4.07.2022 пон. 6.07.2022 ср. 8.07.2022 пт. 11.07.2022 пон. 13.07.2022 ср. 14-16 15-17 15-17 14-16 15-17 14-16 Мистецькі майстер-класи для дітей та підлітків (Joanna Piątek) 5.07.2022 вівт. 7.07.2022 чт. 12.07.2022 вівт. 14.07.2022 чт. 14-16 14-16 14-16 14-16 ...

 • Artykuł

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

 • Artykuł

  28 marca 2022 r.

 • Artykuł

  Przedszkola i szkoły publiczne prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne.

 • Artykuł

  organizowane corocznie od 2011 roku we współpracy Centrum Nauki Kopernik (CNK), samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli – Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Za każdym razem tematyka seminarium jest poświęcona innemu zagadnieniu, np. roli i sposobowi organizacji przestrzeni w procesie uczenia się, wykorzystaniu wiedzy astronomicznej, teorii psychologicznych i komunikacji społecznej w edukacji szkolnej czy...

 • Artykuł

  Ekonomia współdzielenia – wprowadzenie Każdy z nas ma jakieś doświadczenia w dzieleniu się… Zaczyna się zwykle od dzielenia się z najbliższymi swoim czasem, uwagą, doświadczeniem czy zasobami. Pożyczamy sobie narzędzia, pieniądze, książki. Dzielimy się z innymi wiedzą, naszymi talentami, a także umiejętnościami. Tak działa ekonomia współdzielenia! Ekonomia współdzielenia (sharing economy) to zjawisko społeczne i ekonomiczne polegające na wymianie i dzieleniu się różnego rodzaju zasobami....

 • Artykuł

  ВЧИМОСЯ ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Мережа громадських організацій освіти підготувала корисну інформацію про можливості вивчення польської та української мови. Запрошуємо вас скористатися МІНІ-СЛОВНИКИ Українсько-польський шкільний розмовник https://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/szkolne-rozmowki-ukrainsko-polskie/ Польська/українська дошка швидких повідомлень https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/tablica-szybkich-komunikatow-polski_ukrainski.pdf Основні польські...

 • Artykuł

  25 lutego 2021 r.

 • Artykuł

  W zespole do spraw współpracy z nauką przygotowujemy i wdrażamy różne formy współpracy Urzędu m.st. Warszawy z naukowcami i instytucjami naukowymi. Wykorzystujemy procedury oraz rozwiązania nieformalne, które wzmacniają przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi a samorządem. Ułatwiamy urzędnikom i naukowcom nawiązanie kontaktu i podjęcie współpracy.

 • Artykuł

  Dotacja za efekt kształcenia w roku 2023

 • Artykuł

  Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zaprasza szkoły i placówki oświatowe do korzystania z usług placówek oświatowych położonych poza terenem Warszawy

 • Artykuł

  Wykaz osób do kontaktu - opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych m.st. Warszawy – wakacje 2022 r. Informacja dla rodziców Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic w godz. 8.00-16.00: Bemowo przedszkola i oddziały przedszkolne w SP: Andrzej Szulik, tel. 22 44 37 799 Białołęka przedszkola i oddziały przedszkolne w SP: Joanna Pasko tel. 22 32 54 189 przedszkola i...

 • Artykuł

  Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), uchwały Nr XLI/1062/2017 Rady m.st. Warszawy z...

 • Artykuł

  |

 • Artykuł

  Informacja o pomieszczeniach do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych (np. strzelnica, ścianka) przekazana przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej.

 • Artykuł

  Procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA została określona w 2009 r.

 • Artykuł

  UWAGA! NIE DOTYCZY NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK NADZOROWANYCH PRZEZ URZĘDY DZIELNIC M.ST. WARSZAWY Zapraszamy nauczycieli szkół i placówek nadzorowanych przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, do zapoznania się z informacjami ogólnymi oraz treścią wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo W pliku do pobrania znajduje się plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2022/2023.

 • Artykuł

  System rekrutacyjny 1 marca br. o godz. 13.00 pod adresem: podstawowe.edukacja.warszawa.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie można: podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do szkoły...

 • Artykuł

  Spotkania z cyklu "Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego" mają formę szkoleń - warsztatów i adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów edukacyjnych, z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

 • Artykuł

  „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY” to cykliczne spotkania, poświęcone wymianie doświadczeń między szkołami wyróżnionymi Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, szkół tworzących optymalne warunki do rozwijania talentów, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 • Artykuł

  Poniżej publikujemy wzór wniosku wraz z załącznikami o zorganizowanie nowego pozaszkolnego /pozaprzedszkolnego punktu katechetycznego.

 • Artykuł

  Informacja dla rodziców – rekrutacja do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2023/2024 Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi udzielają pracownicy: Miejskie Centrum Kontaktu 19 115 Bemowo Elżbieta Ziegler – 22 44 37 793 Białołęka Joanna Pasko – 22 32 54 189 Katarzyna Banasik – 22 32 54 241 Bielany Joanna Połaska – 22 44 34 814 Mokotów Ewa Siedlecka – 22 44 36 691 Maja Łata – 22 44 36 685 Dalila...

 • Artykuł

  Rowerowy Maj to kampania skierowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, promująca zrównoważoną mobilność oraz popularyzująca rower jako środek transportu. Obecnie przygotowujemy się do kolejnej, 6. edycji.

 • Artykuł

  Uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki od roku szkolnego 2014/2015. Program ten w roku szkolnym 2020/2021 obejmował 146 tys. uczennic i uczniów. Kwota dofinansowania dla ucznia wynosiła od 75 zł do 275 zł, a w przypadku uczennic i uczniów z niepełnosprawnością może wynosić nawet 4 950 zł (np. niewidomy uczeń korzystający z podręczników w systemie Braille`a). W roku szkolnym 2020/2021 na zakup bezpłatnych podręczników wydatkowana została kwota 16,3 mln zł (są to w całości środki z budżetu...

 • Artykuł

  Dyrektorki i dyrektorzy szkół mogą zwalniać z całości lub części opłat za korzystanie przez uczennice i uczniów z posiłku w stołówce szkolnej w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków w stołówce szkolnej z pomocy społecznej. Zwolnienie dotyczy uczennic i uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz w uzasadnionych przypadkach losowych. Jeżeli szkoła nie prowadzi własnej stołówki, ponieważ stołówka prowadzona jest na przykład przez ajenta, dyrektor...

 • Artykuł

  Spotkania realizowane są w ramach programu finansowanego z budżetu m.st. Warszawy: „Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli w świetle dodatkowych obciążeń psychicznych i ich negatywnych skutków w miejscu pracy spowodowanych pandemią covid-19” Jakie wsparcie obejmuje program? w identyfikowaniu własnych potrzeb i radzeniu sobie z uczuciami związanymi z kryzysem, w uruchamianiu własnych zasobów i dbaniu o swoją kondycję psychiczną, w szukaniu i korzystaniu z pomocy dla siebie i...

 • Artykuł

  Ostatnia aktualizacja dnia 10 października 2022 r.

 • Artykuł

  Wykaz osób do kontaktu – rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 Informacja dla rodziców Informacji na temat rekrutacji o oferty poszczególnych przedszkoli i szkół podstawowych udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic w godz. 8.00-16.00: Bemowo przedszkola i szkoły podstawowe: Natalia Kochanowicz-Świechowska, tel. 22 44 37 792 przedszkola i szkoły podstawowe: Andrzej Szulik, tel. 22 44 37 799 Białołęka przedszkola i...

 • Artykuł

  Uwaga Pracodawcy będący rzemieślnikami! Od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej do 15.06.2022 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły (art. 44q...

 • Artykuł

  Od 29 kwietnia br. Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji: https://warszawa.edu.com.pl Od 16 maja do 20 czerwca br. do godz. 15:00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkół: 1a. Uczniowie klas ósmych warszawskich publicznych szkół podstawowych, logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się” oraz wprowadzając login i hasło, uzyskane w macierzystych szkołach. 1b. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza...

 • Artykuł

  Szkoły podstawowe specjalne Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 23 szkół podstawowych specjalnych w których corocznie przyjmuje się kandydatów do klas I. Dla szkół podstawowych specjalnych nie ustala się obwodów, są to jednostki ponaddzielnicowe. Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne kandydatów nabór do szkół specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu informatycznego. Dzieci i młodzież są przyjmowani do nich na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia...

 • Artykuł

  Kandydaci spoza obwodu kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji[4] - nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka, szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru, kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st....

 • Artykuł

  Oferta klas sportowych I i IV Uczniowie zainteresowani rozwijaniem umiejętności sportowych mogą podjąć naukę w wybranych szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół na rok 2022/2023.

 • Artykuł

  Informacje ogólne Do klas I przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym, dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022...

 • Artykuł

  Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych, prowadzonych przez m.st. Warszawa. W tym miejscu znajdą Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Możecie zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów. Informacje będziemy na bieżąco uzupełniać, aby mieli Państwo stały dostęp do aktualnych wiadomości o przebiegu rekrutacji. Przyjęcie do szkoły obwodowej następuje z urzędu...

 • Artykuł

  System rekrutacyjny 1 marca br. o godz. 13.00 pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek można: podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami...

 • Artykuł

  Rekrutacja do przedszkoli specjalnych Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym dla 8 przedszkoli specjalnych, w których corocznie przyjmuje się kandydatów do oddziałów przedszkolnych. Ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne kandydatów nabór do przedszkoli odbywa się bez wykorzystania systemu informatycznego. Dzieci są przyjmowani do nich na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego[1], po konsultacjach z dyrektorem szkoły, szkolnym pedagogiem i psychologiem....

 • Artykuł

  1. Kogo nazywamy osobą dwujęzyczną? Osobą dwujęzyczną nazywamy kogoś, kto posługuje się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na tym samym poziomie. 2. Na czym polega nauczanie dwujęzyczne? Nauczanie dwujęzyczne to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty i język obcy w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciel realizuje treści programowe z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach. To zintegrowane nauczanie przedmiotowo –...

 • Artykuł

  Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2022/2023 Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.[1], zgodnie z zapisami ustawy – Prawo oświatowe[2] Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła – 164 pkt ...

 • Artykuł

  Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych Od 22 lutego do 28 lutego (do godz. 16.00) Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych,...

 • Artykuł

  Plan naboru do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest uruchomienie 46 oddziałów klas VII dwujęzycznych w 40 szkołach podstawowych. Już w maju zostanie uruchomiona rekrutacja. Nabór będą prowadziły następujące szkoły podstawowe: Bemowo: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II z językiem angielskim nauczanym dwujęzycznie; Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego z językiem...

 • Artykuł

  Harmonogram działań kandydata szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2022/2023 Postępowanie rekrutacyjne od 16 maja Kandydaci mogą poznać w systemie ofertę szkół podstawowych, które będą prowadziły oddziały dwujęzyczne (bez możliwości rejestracji wniosków). System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl Uwaga! Kandydaci nie pobierają żadnych loginów i haseł ze szkoły. od 20 maja do 6 czerwca, do...

 • Artykuł

  Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu. Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać...

 • Artykuł

  Dostępne szkolne obiekty sportowe w Warszawie Warszawianki, warszawiacy! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz chcąc upowszechniać aktywność fizyczną wśród warszawiaków zapraszamy do korzystania z boisk zlokalizowanych przy obiektach oświatowych. Opracowaliśmy dla Państwa bazę oświatowych terenów sportowych, w tym między innymi: boisk, bieżni, kortów tenisowych, siłowni zewnętrznych i wielu innych terenów sportowych udostępnianych mieszkańcom bezpłatnie w określonych godzinach...

 • Artykuł

  Zgodnie z zarządzeniem nr 1664/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2019 r. (z późn. zm.), w skład Warszawskiej Rady Edukacyjnej wchodzą: