Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  (polska wersja artykułu → TU) Від 31 травня 2022 року розпочинається реєстрація на участь в акції «Спільне Варшавське літо», організовану містом Варшава та Дитячим фондом ООН - ЮНІСЕФ. «Спільне варшавське літо» – це діяльність, яка доповнює пропозицію Варшавської акції «Літо у місті» 2022. Проект фінансується ЮНІСЕФ і призначений для дітей-біженців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і зараз проживають у Варшаві. Як зареєструвати дитину? Набір розпочнеться 31 травня 2022 року...

 • Artykuł

  Od 31 maja 2022 r. ruszają zapisy do Akcji „Wspólne Warszawskie Lato” organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF. „Wspólne Warszawskie Lato” jest działaniem uzupełniającym ofertę Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022. Projekt finansowany jest przez UNICEF i przeznaczony dla dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. i mieszkających obecnie na terenie Warszawy.

 • Artykuł

  Zapraszamy do naszych szkół.

 • Artykuł

  Ruszył uwielbiany przez dzieci i młodzież festiwal filmowy – Kino w Trampkach. Do 12 czerwca w salach warszawskiej Kinoteki oraz online pokazywane są filmy, które wyłoniło młodzieżowe jury. To już 10. edycja tego wyjątkowego festiwalu.

 • Artykuł

  Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty oraz Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zaprasza na warsztaty dla nauczycieli i rodziców, będące próbą odpowiedzi na pytanie jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o kryzysie humanitarnym na granicy z Białorusią. Codziennie polsko-białoruską granicę próbują przekroczyć osoby uciekające przed konfliktami zbrojnymi, polityczną i ekonomiczną destabilizacją i biedą. To osoby spoza Europy, z powrotem wielokrotnie wypychane na białoruską stronę. To lekcja z...

 • Artykuł

  Zaproszenie na konferencję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

 • Artykuł

  We wtorek, 24 maja 2022 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się dziesiąta edycja „Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY” pn. „Uzdolnienia a kompetencje przyszłości”. Spotkanie organizowane jest cyklicznie w ramach stołecznego projektu WARS i SAWA. Stanowi forum wymiany doświadczeń warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Organizowane jest we współpracy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Nauki Kopernik (CNK) oraz samorządowej placówki doskonalenia nauczycieli –...

 • Artykuł

  Ponad 18 tys. uczniów ostatnich klas publicznych szkół podstawowych w Warszawie czeka intensywny tydzień – od dziś do czwartku odbędą się egzaminy ósmoklasistów.

 • Artykuł

  Maryna Khonda, zastępczyni mera Kijowa ds. społecznych, spotkała się dziś w Warszawie z władzami miasta oraz odwiedziła punkt pobytowy dla uchodźców i miejski punkt pośrednictwa pracy dla Ukraińców.

 • Artykuł

  Сьогодні, 20 травня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ щодо забезпечення видачі документів про загальну середню освіту випускниками шкіл в умовах воєнного стану в Україні. Керівники органів управління у сфері освіти обласних і Київської міської державної адміністрації повинні забезпечити видачу випускникам документів про загальну середню освіту та додатків до них. Органи управління у сфері освіти місцевих ОВВ, органи місцевого самоврядування та керівники ЗЗСО до...

 • Artykuł

  Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) poniżej przedstawiam informacje dotyczące: aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022, o której mowa w art. 12 ustawy, statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wg stanu na dzień 30 września 2021 r., wskaźnika zwiększającego obowiązującego w roku 2022, o którym...

 • Artykuł

  Top 10 szkół przyjaznych LGBT w 2022 roku Pięć spośród najbardziej przyjaznych osobom LGBTQ+ szkół znajduje się w Warszawie. Szkoły Przyjazne LGBTQ+ to takie, które zdaniem organizatorów: "nie dyskryminują ze względu na tożsamość płciową czy orientację psychoseksualną, a więc nie wykluczają osób queerowych z wydarzeń szkolnych, takich jak studniówka (np. chłopak może przyjść na nią z chłopakiem), dbają o to, czy uczniowie i uczennice są chronione przed przemocą słowną i fizyczną; rozumieją,...

 • Artykuł

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, zgodnie z harmonogramem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, składają wypełnione wnioski w szkole pierwszego wyboru w terminie od 16 maja br. do 20 czerwca br. do godz. 15.00. UWAGA: Jeżeli kandydat we wniosku na liście preferencji wskaże oddział wstępny, dwujęzyczny, międzynarodowy, sportowy, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego lub oddział wymagający szczególnych indywidulanych predyspozycji (niezależnie...

 • Artykuł

  Już 26 maja rozpoczną się Targi Książki ­w Warszawie – największa taka impreza w Polsce. Na placu Defilad staną stoiska, na których będzie można kupić książki i spotkać ulubionych pisarzy. Przy stoisku m.st. Warszawy odbędą się m.in. warsztaty komiksowe i rozmowa o literaturze dla dzieci.

 • Artykuł

  Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii jako jedyny w Polsce klasyfikuje szkoły średnie nie po wynikach matur, lecz po ich zaangażowaniu w przedsięwzięcia kształtujące kompetencje przyszłości 4K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja). Są to umiejętności niezbędne na szybko zmieniającym się rynku pracy. Zwolnieni z Teorii to praktyczna ogólnopolska olimpiada dla szkół średnich, w ramach której uczniowie sami realizują projekty społeczne – Projekty w Zwolnionych z Teorii są...

 • Artykuł

  Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych w systemie ankietowym na stronie https://ankietybe.um.warszawa.pl/. Planowany termin spotkania konsultacyjnego we WCIES to 12 maja br. w godz. 15.00 - 18.00, zapisy będą możliwe po 25 kwietnia br. Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły...

 • Artykuł

  Zapraszamy dzieci z rodzicami z Ukrainy na specjalne zajęcia w świetlicy w Wawerskim Centrum Kultury Filii Radość (ul. Powojowa 2, Warszawa)

 • Artykuł

  Prezydent m.st. Warszawy unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Link do zarządzenia: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B579014C-5672-4FF6-903D-1534DEA6B432,frameless.htm

 • Artykuł

  (Polska wersja artykułu) У Польщі є державні та приватні психолого-педагогічні консультації. У цих закладах працюють спеціалісти, які надають допомогу дітям та підліткам, що її потребують. Вони діагностують рівень їх розвитку, можливості та потреби, допомагають в ефективному навчанні, розвивають навички ефективного вирішення конфліктів і проблем. Вони також підтримують батьків і вчителів у виховній та навчальній діяльності. Лише державні психолого-педагогічні консультації видають: рішення...

 • Artykuł

  Biegacze! Wystartowały dziś zapisy do zawodów „Szlak w stronę lata” - drugiej odsłony cyklu „Leśna Triada Biegowa”. Bieg odbędzie się 4 czerwca w Lesie Sobieskiego. Udział w imprezie jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 • Artykuł

  Harmonogram tegorocznej aplikacji o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA na czas nieokreślony: - 5 kwietnia 2022 r.: tematyczne szkolenie we WCIES - 28 czerwca 2022 r., godz. 15:00-18:00 we WCIES (ul. Stara 4) konsultacje grupowe, zapisy od 1 czerwca 2022 r. - do 8 lipca 2022 r. termin składania wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Wniosek stanowi wyciąg z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej, realizowanego w placówce, szkolnego...

 • Artykuł

  Mimo trudnej i dynamicznej sytuacji, trwałość projektu „WARS i SAWA grają w szachy” została zachowana i zajęcia szachowe realizowane są niezmiennie od ośmiu lat w warszawskich szkołach podstawowych. Zgodnie z tegoroczną ewaluacją cząstkową, w bieżącym roku szkolnym 2021/2022: SZKOŁY: zajęcia szachowe dla najmłodszych uczniów realizowane są w 106 stołecznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa (tj. blisko 50% wszystkich warszawskich SP). Wśród nich 85...

 • Artykuł

  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

 • Artykuł

  Informacja o możliwości składania wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy.

 • Artykuł

  Zaledwie 1 zł będzie kosztować spektakl w Teatrze Polskim, koncert zespołu Mazowsze czy wizyta w Muzeum Sportu i Turystyki. Od dziś symboliczną złotówkę za zwiedzanie instytucji kultury samorządu województwa mazowieckiego zapłacą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu. Taką decyzję podjął samorząd Mazowsza, tym samym otwierając swoje instytucje kultury dla najmłodszych Mazowszan.

 • Artykuł

  Charytatywną bajkę dla dzieci z Ukrainy (ale też z Polski i innych państw przyjmujących uchodźców), która pomoże im odnaleźć się w nowej rzeczywistości stworzyła Milena Kamińska wspólnie z Magdalena Pochrząszcz. Historia królików, które ze względu na zbliżające się niebezpieczeństwo, decydują się na rozłąkę. Mama z małym Królikiem ruszają w nieznane, a Tata zostaje pilnować polany. Historia o nadziei, miłości, przyjaźni, otwartości i tęsknocie w cieniu wojny. Czy znajdą bezpieczne...

 • Artykuł

  22 maja Stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zapraszają rodziny z dziećmi i młodzież do udziału w Grze o Wolność! Gra miejska będzie okazją nie tylko do rozmów o solidarności, ale też do poznania topografii Warszawy – kolejne punkty gry, których jest aż sześć, mieścić się będą w instytucjach, szkołach i przy pomnikach związanych z tematyką gry w centrum miasta.

 • Artykuł

  Od 16 maja uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą się rejestrować/logować w elektronicznym systemie rekrutacji, pod adresem: warszawa.edu.com.pl Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę korzystają w systemie z zakładki „Zaloguj się” i wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach. Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych: niepublicznych oraz spoza terenu Warszawy, korzystają w systemie z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzają...

 • Artykuł

  Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” żąda w trybie natychmiastowym odwołania Pana Przemysława Czarnka z funkcji Ministra Edukacji i Nauki.

 • Artykuł

  Zapraszamy do obejrzenia nagrań ze spotkań online poświęconych obecności w polskiej szkole uczniów – uchodźców z Ukrainy. Webinaria kierowane były do nauczycieli wszystkich przedmiotów (nie tylko języka polskiego i języków obcych) w klasach, do których w ostatnim czasie dołączyły ukraińskie dzieci.

 • Artykuł

  11.05.-29.05.2022 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Narodowego Muzeum Techniki i obejrzenia tamże dwóch wystaw zorganizowanych we współpracy z Państwowym Ogniskiem Artystycznym "Nowolipki"! Wystawa pokonkursowa konkursu "Światło" zorganizowana przez Ognisko, pod patronatem Narodowego Muzeum Techniki została wyeksponowana w przestrzeniach Muzeum, towarzyszy jej również wystawa prac z pracowni rzeźby, ceramiki, malarstwa i rysunku, biżuterii artystycznej oraz Grupy...

 • Artykuł

  Plenerowe Koncerty Chopinowskie wracają do Łazienek Królewskich już 15 maja. Podczas inauguracji 63. sezonu artystycznego wystąpią Marc Laforêt i Martín García García. Warszawa współfinansuje ten cykl koncertowy.

 • Artykuł

  Шановні Батьки та Опікуни українських дітей, які відвідують варшавські дитсадки Нагадуємо, що до 30 червня 2022 року необхідно подати декларацію про продовження дошкільної освіти. Обов’язок поширюється на дітей, які перетнули кордон після 24 лютого цього року у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, котрі були прийняті у 2021/2022 навчальному році до державного дитячого садка чи відділу дитячого садка в державні початкоі школі. Декларацію треба подати в садок, який зараз відвідує...

 • Artykuł

  Czy kropla wody może lewitować? Jak to się dzieje, że glony świecą? Czy prarekiny miały zdrowe zęby? Odpowiedzi należy szukać na 25. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, którego bohaterką będzie woda. W tym roku Piknik Naukowy odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik. W budynku i wokół niego pojawią się stanowiska i namioty piknikowe. Znajdą się przed budynkiem, na wystawach, nad Wisłą, w Pawilonie 512, w centrum konferencyjnym i sali audytoryjnej. Swoje pokazy, warsztaty,...

 • Artykuł

  Wracając po okresie pandemii do tradycji corocznych, edukacyjnych spotkań, serdecznie zapraszamy do udziału w „Letnim seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”. Zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, we wtorek 24 maja br., w godz. 14.00 17.00 Adresatami wydarzenia są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy WARS i SAWA). Seminarium będzie "edukacyjnym spotkaniem z nauką", a zaproponowane w jego trakcie aktywności...

 • Artykuł

  Teraz wybierz temat lekcji i wypełnij formularz Zapisy będą10 maja, godz.10.00 - 23.59 Dzięki inicjatywie Biura ESERO Centrum Nauki Kopernik nauczyciel może zaprosić na swoje lekcje ekspertów z sektora kosmicznego. Spotkania odbywają się w formule online. Każda lekcja trwa 45 minut i może odbyć się jako lekcja zdalna lub ekspert może pojawić się w klasie na telebimie. Kto może się zgłosić? Nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8 i ponadpodstawowych kl. 1-4 Jeden nauczyciel/ka może...

 • Artykuł

  14 kwietnia 2022 roku, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawa została podpisana umowa nr 117/NPRC/2022/JST o dofinansowanie w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na rok 2022. Dofinansowanie zostało przyznane 182 placówkom/szkołom prowadzonym przez m.st. Warszawę. W kierunku interwencji 3.1 (placówki wychowania przedszkolnego) dofinansowano 107 placówek. W kierunku Interwencji 3.2 (szkoły) dofinansowanie otrzyma 75 szkół. Kwota przyznanego...

 • Artykuł

  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zaprasza ukraińskie dzieci i młodzież (od lat 10) na sobotnie zajęcia logicznego myślenia, matematyki i informatyki. Spotkanie w sobotę 14 maja w godz. 10.00-14.00. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku (od 10 lat) do gmachu Wydziału MiNI ul. Koszykowa 75 Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/9nH1f8E9JF...

 • Artykuł

  Już 10 maja rozpoczynają się zapisy do tegorocznej akcji „Lato w Mieście”. Przez całe wakacje warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

 • Artykuł

  OLIMPIADA HISTORYCZNA 2021/2022 W bieżącym roku szkolnym siedmiu uczniów warszawskich szkół zdobyło zaszczytny tytuł laureata albo finalisty Olimpiady Historycznej, a Aleksander Antoniuk zajął I miejsce w Polsce. Lista laureatów i finalistów oraz ich nauczycieli: Filip Grzębski – wychowanek II LO im. Stefana Batorego i Pana Profesora Krzysztofa Fischera, finalista Jakub Szerega - wychowanek VIII LO im. Władysława...

 • Artykuł

  Sieć Organizacji Społecznych dla Edukacji przygotowała przydatne informacje o możliwościach nauki języka polskiego i języka ukraińskiego. Zapraszamy do skorzystania

 • Artykuł

  Шкільні спортивні споруди доступні у Варшаві Варшав’янки, Варшав’яни! Гості з України! Для того, щоб задовольнити очікування мешканців та сприяти фізичній активності жителів Варшави, запрошуємо вас скористатися спортивними майданчиками, розташованими в освітних закладах. Ми розробили для вас базу освітніх спортивних споруд, серед яких, зокрема, спортивні майданчики, бігові доріжки, тенісні корти, тренажерні зали та багато інших спортивних об’єктів, які доступні мешканцям безкоштовно в...

 • Artykuł

  Zapraszamy na cykl rodzinnych zajęć grupowych organizowanych w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 15 lat i ich rodziców.

 • Artykuł

  Drodzy maturzyści i ósmoklasiści! Jeśli rozkwitają kasztany i majówka za nami, to niechybny znak, że rozpoczął się egzamin dojrzałości, a niedługo po nim odbędzie się sprawdzian dla uczniów klas ósmych. Wszystkim absolwentom szkół średnich i podstawowych życzymy połamania piór oraz samych dobrych wyborów na przyszłość! Trzymamy za Was kciuki! Joanna Gospodarczyk – Dyrektorka Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy wraz z Pracownikami

 • Artykuł

  Wystartowali! Dziesiątki tysięcy uczniów z 340 warszawskich szkół podstawowych i przedszkoli dotarło dziś na zajęcia aktywnie, w ramach kampanii Rowerowy Maj dla klimatu! Poranny ruch wpływa pozytywnie na zdrowie oraz koncentrację, a co ważne kształtuje dobre i ekologiczne nawyki transportowe.

 • Artykuł

  Ruszają zapisy do kolejnej edycji programu! Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Są to głównie dziadkowie naszych uczniów. Program FAST Heroes uczy rozpoznawać objawy udaru mózgu, którego mogą doznać osoby starsze podczas wspólnych chwil z wnukami. Symptomy te są tak charakterystyczne że może to zrobić każdy, nawet kilkuletnie dziecko. Z tego założenia wyszli twórcy inicjatywy FAST Heroes i opracowali unikalny program edukacyjny. Obejmuje on 5 w pełni przygotowanych zajęć...

 • Artykuł

  28 kwietnia 2022 r. Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji Karty Nauczyciela zakładające podwyżkę nauczycielskich wynagrodzeń o 20 proc.

 • Artykuł

  Aktualna lista placówek medycznych z terenu województwa mazowieckiego, w których możliwe jest wykonywanie badań lekarskich do szkół prowadzących kształcenie w zawodach znajduje się pod linkiem: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16537,Badania-kandydatow-do-szkol-aktualna-lista-podmiotow-wykonujacych-badania.html

 • Artykuł

  Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego oraz ogniska artystycznego, prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa organizowany będzie od maja do czerwca 2022 roku, przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. 5 maja od godziny 12.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego. Rodzice/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć w roku szkolnym 2021/2022 będą mogli zarejestrować się i wskazać zajęcia, na...

 • Artykuł

  Nabór do burs prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa organizowany będzie od kwietnia do sierpnia 2022 roku, przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. Do burs przyjmowani są uczniowie warszawskich szkół. Terminy zapisów uwzględniają harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 29 kwietnia od godziny 9.00 pod adresem: warszawa-bursy.pzo.edu.pl zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do burs. Kandydaci...