Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2023/2024[1] Informacje ogólne W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie)[2] oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające w Warszawie. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice[3] mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat....

 • Artykuł

  Kontynuacja edukacji przedszkolnej 28 lutego – 6 marca godz. 16.00 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 7 marca godz. 13.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych. 7 marca godz. 13.00 – 22 marca godz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po...

 • Artykuł

  W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują: kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe, oraz kryteria określone w uchwale nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm. tzw. kryteria samorządowe. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych...

 • Artykuł

  Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych/ oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalny prowadzonych...

 • Artykuł

  20 stycznia 2023 r. minął termin składania zgłoszeń w ramach XIV edycji projektu WARS i SAWA. Z przyjemnością informujemy, że kolejnych 10 szkół wyraziło zainteresowanie uzyskaniem Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i tym samym dołączeniem do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Następne etapy certyfikacji to: wyłonienie w danej szkole uczestniczącej w procedurze certyfikacyjnej szkolnego zespołu wspierania uzdolnionych, odpowiedzialnego za stworzenie i...