Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  Dlaczego dziewczynka przekraczająca próg szkoły staje się uczniem? Czy dyrektorka szkoły mówiąca o sobie „dyrektor” budzi większy respekt? 20.01 br. zapraszamy na debatę Warszawskiej Rady Kobiet i DSH. Wydarzenie odbywa się przy okazji publikacji poradnika dla warszawskich nauczycielek i nauczycieli, z którego dowiedzą się, dlaczego stosowanie feminatywów i inkluzywnego języka nie jest fanaberią, a istotnym elementem kształtowania równościowego społeczeństwa.

 • Artykuł

  W roku szkolnym 2022/23, CDT przygotowało dwie ścieżki edukacyjne. Pierwsza skierowana jest do uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych i obejmuje cykl warsztatów w ramach projektu Cyfrowy Kierunkowskaz. Druga ścieżka dedykowana jest wszystkim uczniom szkół publicznych i obejmuje 90-cio minutowe, jednorazowe warsztaty dla klas.

 • Artykuł

  W ramach kolejnej edycji "PEgaz" dofinansowanie otrzymało 13 projektów placówek edukacji pozaszkolnej.

 • Artykuł

  Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Joanny Wiśniewskiej, wieloletniej dyrektorki Miejskiego Biura Finansów Oświaty. Zawsze ceniliśmy ją jako profesjonalistkę w wykonywanej, bardzo wymagającej pracy zawodowej, gdyż taką jest zarządzanie finansami oświatowymi w skali wielkiego miasta. Docenialiśmy też jej ciepło i wrażliwość jako człowieka z w relacjach z pracownikami MBFO, Biura Edukacji, dyrektorami jednostek oświatowych. Dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz warszawskiej...

 • Artykuł

  Fundacja Forum Zrównoważonej Technologii zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie literackim. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy konkursowej w formie tekstu literackiego/wypracowania, będącego autorską (tj. samodzielną) wersją zakończenia tzw. "Sknoconego kryminału", czyli utworu napisanego Stanisława Lema, które urywa się w pewnym momencie, gdyż autor uznał, że nie warto go kontynuować.