Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Następne wydarzenia :

  Wydarzenie

  Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza nauczycieli na cykl webinarów na temat sztuki współczesnej. Podczas każdego spotkania, interpretacji będą poddawane prace dwójki różnych artystów.

 • Wydarzenie

  W ostatnich dekadach pozycja dziecka w obszarze społecznym i rodzinnym zmieniła się radykalnie w wyniku przemian społeczno-kulturowych. Zmiana statusu dziecka, które zyskało podmiotowość, i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona dokonała, jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Coraz częściej staje się też tematem debaty społecznej. Wystawa „Dzieciństwo” spróbuje pokazać współczesnemu odbiorcy skalę zmiany na tym polu.

 • Artykuł

  Warsztat o emocjach i uczuciach dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym „Ja i moje uczucia” Zajęcia mają formę warsztatową, angażującą dzieci w różne formy aktywności, pozwalającą na wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka: ~dziecięcej wyobraźni i kreatywności, ~ciekawości poznawczej, potrzeby twórczości, ~sprawczości, realizacji własnej wizji (które wzmacniają poczucie własnej wartości), ~budowania społecznych relacji, poznawania różnorodności świata. Każde dziecko podczas tych zajęć ma...

 • Artykuł

  Przedszkole i oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący[1]. Wakacyjne przerwy w działalności przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole związane są z prowadzonymi pracami remontowo - modernizacyjnymi oraz umożliwiają nauczycielom oraz pracownikom placówki skorzystanie z urlopu wypoczynkowego. W czasie przerwy dzieci mogą korzystać z zajęć w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w...

 • Artykuł

  Zapisy na dyżur wakacyjny Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 19 kwietnia, do godz. 20.00 Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny: dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych w szkołach podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego; dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, korzystają z zakładki "Zarejestruj się". [!] Wniosek podpisany profilem...

 • Artykuł

  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najciekawszą pracę literacką lub plastyczną o tematyce szachowej i nawiązującej do symboliki lokalnej. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 kwietnia.

 • Artykuł

  Zapraszamy do udziału w konferencji "Pomiar kompetencji w badaniu PISA - największym badaniu edukacyjnym na świecie. Wyniki badania PISA 2022" organizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych.

 • Artykuł

  Warszawa zainaugurowała nowy miejski projekt edukacyjny, który zakłada wsparcie uczniów i uczennic w nauce matematyki za pomocą platform edukacyjnych i narzędzi online. Program ma wystartować w nowym roku szkolnym, a miasto przeznaczy na jego wdrożenie ponad 14,5 mln zł.

 • Artykuł

  Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza uczniów i uczennice na drugą edycję Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET’S DOC, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13–20 kwietnia 2024r. w Kinotece oraz w formie online od 14 kwietnia do 5 maja 2024 r. na platformie vod.warszawa.pl. Nauczycielki i nauczyciele mogą już zapisywać swoje klasy na warsztaty i pokazy festiwalowe. Oferta szkolna jest dopasowana do poziomu nauczania i podstawy programowej z wielu przedmiotów.

 • Artykuł

  Zaproszenie na superwizję WSPD

 • Artykuł

  Seminarium Rodzic 3.0. Uzależnienie od urządzeń ekranowych i gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Celem seminarium jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców w dobie internetu i zaawansowanych technologii. Termin: 28 lutego 2024,godz. 17:00-19:15 w trybie on-line Adresaci: rodzice, przedstawiciele rad rodziców Link do seminarium otrzymają Państwo na kilka dni przed spotkaniem. Kierownik szkolenia: Ewa Borgosz, ewa.borgosz@wcies.edu.pl Zapisy:...

 • Artykuł

  Program: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” Towarzystwo Pomocy Młodzieży kontynuuje realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 1.04.2023 r. – 31.03.2024 r. Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności...

 • Artykuł

  Warsztat„Wyzwania w dorastaniu” Czyli jak pomóc dziecku, sobie i rodzinie przetrwać trudy związane z dorastaniem.

 • Artykuł

  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Archiwa Państwowe zapraszają uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w 3. edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Wiceminister Katarzyna Lubnauer wraz z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr Pawłem Pietrzykiem podpisali porozumienie dotyczące organizacji trzeciej edycji konkursu.

 • Artykuł

  Zapraszamy rodziców, mieszkających w dzielnicy Wola, do zgłaszania nastolatków do nowopowstającej grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w wieku 12-14 lat. Zgłoszenia pod numerem infolinii: 22 389 48 77 Udział w grupie poprzedzają konsultacje. Kiedy spotykać się będzie grupa? Środy w godzinach: 17:00 - 18:30 Gdzie? Zespół Leczenia Środowiskowego (Szpital Wolski. ul. Kasprzaka 17, budynek 6, wejście H) więcej informacji na stroenia...

 • Artykuł

  Powstaje nowa grupa dramaterapii dla młodzieży (14-16 lat)! Do udziału w grupie zapraszamy szczególnie młode osoby objęte nauczaniem zdalnym, indywidualnym/wieczorowym. Grupa dedykowana jest mieszkańcom Warszawy i okolic. Zapraszamy rodziców do zgłoszeń dzieci do grupy. Udział poprzedza konsultacja. Zgłoszenia pod adresem: MCiez@wolski.med.pl Kiedy i Gdzie? Grupa będzie spotykać się w poniedziałki w godzinach 13:30-15:00 w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży...

 • Artykuł

  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej zapraszają do udziału w Debacie pt. „Cyfrowe pułapki. Uzależnienia behawioralne w wieku szkolnym” Gdzie i Kiedy? Debata odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa) w godz. 13:30 - 16:00. Udział w debacie jest bezpłatny. Tematyka.Podczas debaty „Cyfrowe pułapki. Uzależnienia behawioralne w wieku szkolnym”...

 • Artykuł

  Jakie zwierzęta trafiają do schroniska dla zwierząt? Czy można je głaskać? Jak dbać o domowe zwierzaki? Co to jest czip? Takie pytania padały dziś podczas lekcji w szkole podstawowej na Pradze-Południe, w której wziął udział prezydent Rafał Trzaskowski. Zajęcia odbyły się w ramach miejskiego programu edukacyjnego na rzecz ochrony praw zwierząt przygotowanego we współpracy ze Schroniskiem na Paluchu.

 • Artykuł

  Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając: numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka, lub numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki...

 • Artykuł

  Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając: numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka, lub numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki...