Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Artykuł

  Zapraszamy nowe dzieci i ich rodziców na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się dnia 12 marca br. ( czwartek) o godzinie 15.00 w Przedszkolu Specjalnym nr 208 przy ul. Dzielnej 1A. Podczas spotkania Pani Dyrektor przedstawi ofertę naszej placówki i zaprezentuje przedszkole, a nauczyciele zapewnią dzieciom opiekę i zabawę. Bezpośrednio po spotkaniu będzie można zapisać dziecko do przedszkola na nowy rok szkolny. Przewidywany czas spotkania - 2 godziny. Serdecznie zapraszamy wszystkich...

 • Artykuł

  Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Szachowy rozpoczął przyjmowanie wniosków ze zgłoszeniami kandydatur do otrzymania statuetek Hetmana za 2014 rok. Hetmany - to statuetki przyznawane przez PZSzach, które mają za zadanie w sposób szczególny wyróżnić sukcesy i zasługi środowiska szachowego w Polsce. Podsumowują miniony rok kalendarzowy. Mogą być przyznane za wyniki sportowe, osiągnięcia w działalności szachowej, a także wieloletni wkład w rozwój i popularyzację szachów.

 • Artykuł

  W połowie stycznia 2015 r. zakończył się 72 – godzinny kurs metodyczny z nauczania gry w szachy, prowadzony w samorządowej placówce doskonalenia nauczycieli – Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno –Społecznych i Szkoleń, w ramach II. edycji warszawskiego programu pn. „WARS i SAWA grają w szachy”, realizowanego wspólnie z Polskim Związkiem Szachowym w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Podczas kursu została przeszkolona kolejna grupa blisko 100 warszawskich...

 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty, 5 marca 2015 r. godz.: 9:30

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich instytucji realizujących stołeczny program WARS i SAWA, w tym w szczególności szkół z sieci – można stwierdzić, że zgodnie z założeniami najpierw „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy na lata 2008 – 2012”, a teraz jej kontynuacji – „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020”, Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy powinien pełnić dziś rolę swoistego „znaku rozpoznawczego”, informującego lokalne środowisko o...

 • Artykuł

  W czerwcu 2015 r., w 72 stołecznych szkołach podstawowych dobiega końca dwuletnia realizacja warszawskiego pilotażu ogólnopolskiego projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole” – pn. „WARS i SAWA grają w szachy”.

 • Artykuł

  Z końcem roku szkolnego 2014/2015 dobiega końca trzyletni cykl systemowej pracy szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w III. edycji programu.

 • Artykuł

  szkolenie z udziałem dr Teresy May-Benson jedną z najbardziej rozpoznawalnych specjalistek i badaczek zagadnień związanych z integracją sensoryczną.Udział w szkoleniu jest płatny.

 • Artykuł

  Szanowni Państwo! W bieżącym roku dofinansowanie w ramach WIE otrzymają 102 projekty (lista w załączeniu). Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania dofinansowania projektów realizowanych w ramach WIE, „wnioskodawca, który otrzyma dofinansowanie ma obowiązek złożyć do Biura Edukacji za pośrednictwem WOW: sprawozdanie z realizacji projektu, w ciągu miesiąca po jego zakończeniu zgodnie z ustalonym wzorem, rozliczenie wydatków związanych z realizacją projektu (podpisane...

 • Artykuł

  We wtorek, 10 lutego 2015 r.,w godz. 14:00 – 17:30, w Szkole Podstawowej nr 319 im. Marii Kann przy ul. Związku Walki Młodych 10 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywne Biesiady u WARSA i SAWY", na które serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.