Wyniki wyszukiwania w klastrze Edukacja

 • Wydarzenie

  W Warszawie w przedszkolach i szkołach uczy się 26,7 tys. dzieci cudzoziemskich. Największą grupę stanowią uczniowie z Ukrainy – 18,8 tys., w tym 12,4 tys. dzieci przybyłych po wybuchu wojny w Ukrainie. W środowisku wielokulturowym pracuje wielu warszawskich pedagogów. Z myślą o nich, WCIES przygotowało webinar, w trakcie którego przedstawione zostaną założenia Warszawskiego Modelu Wspomagania.

 • Wydarzenie

  W ostatnich dekadach pozycja dziecka w obszarze społecznym i rodzinnym zmieniła się radykalnie w wyniku przemian społeczno-kulturowych. Zmiana statusu dziecka, które zyskało podmiotowość, i stosunkowo krótki czas, w jakim się ona dokonała, jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Coraz częściej staje się też tematem debaty społecznej. Wystawa „Dzieciństwo” spróbuje pokazać współczesnemu odbiorcy skalę zmiany na tym polu.

 • Artykuł

  Seminarium Rodzic 3.0. Uzależnienie od urządzeń ekranowych i gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Celem seminarium jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców w dobie internetu i zaawansowanych technologii. Termin: 28 lutego 2024,godz. 17:00-19:15 w trybie on-line Adresaci: rodzice, przedstawiciele rad rodziców Link do seminarium otrzymają Państwo na kilka dni przed spotkaniem. Kierownik szkolenia: Ewa Borgosz, ewa.borgosz@wcies.edu.pl Zapisy:...

 • Artykuł

  Program: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” Towarzystwo Pomocy Młodzieży kontynuuje realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 1.04.2023 r. – 31.03.2024 r. Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności...

 • Artykuł

  Warsztat„Wyzwania w dorastaniu” Czyli jak pomóc dziecku, sobie i rodzinie przetrwać trudy związane z dorastaniem.

 • Artykuł

  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Archiwa Państwowe zapraszają uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w 3. edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Wiceminister Katarzyna Lubnauer wraz z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr Pawłem Pietrzykiem podpisali porozumienie dotyczące organizacji trzeciej edycji konkursu.

 • Artykuł

  Zapraszamy rodziców, mieszkających w dzielnicy Wola, do zgłaszania nastolatków do nowopowstającej grupy socjoterapeutycznej dla młodzieży w wieku 12-14 lat. Zgłoszenia pod numerem infolinii: 22 389 48 77 Udział w grupie poprzedzają konsultacje. Kiedy spotykać się będzie grupa? Środy w godzinach: 17:00 - 18:30 Gdzie? Zespół Leczenia Środowiskowego (Szpital Wolski. ul. Kasprzaka 17, budynek 6, wejście H) więcej informacji na stroenia...

 • Artykuł

  Powstaje nowa grupa dramaterapii dla młodzieży (14-16 lat)! Do udziału w grupie zapraszamy szczególnie młode osoby objęte nauczaniem zdalnym, indywidualnym/wieczorowym. Grupa dedykowana jest mieszkańcom Warszawy i okolic. Zapraszamy rodziców do zgłoszeń dzieci do grupy. Udział poprzedza konsultacja. Zgłoszenia pod adresem: MCiez@wolski.med.pl Kiedy i Gdzie? Grupa będzie spotykać się w poniedziałki w godzinach 13:30-15:00 w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży...

 • Artykuł

  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej zapraszają do udziału w Debacie pt. „Cyfrowe pułapki. Uzależnienia behawioralne w wieku szkolnym” Gdzie i Kiedy? Debata odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa) w godz. 13:30 - 16:00. Udział w debacie jest bezpłatny. Tematyka.Podczas debaty „Cyfrowe pułapki. Uzależnienia behawioralne w wieku szkolnym”...

 • Artykuł

  Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając: numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka, lub numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki...