Rekrutacja do szkół podstawowych 2022/2023

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych, prowadzonych przez m.st. Warszawa.

W tym miejscu znajdą Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Możecie zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów.

Informacje będziemy na bieżąco uzupełniać, aby mieli Państwo stały dostęp do aktualnych wiadomości o przebiegu rekrutacji.

Przyjęcie do szkoły obwodowej następuje z urzędu na podstawie zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania – wówczas nie odbywa się postępowanie rekrutacyjne.

Jeśli natomiast chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły nieobwodowej, na Państwa wniosek rozpoczyna się procedura naboru. Nasze wskazówki ułatwią Państwu dostanie się dziecka do wybranej szkoły.