Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024

Wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych

31 sierpnia br. o godz. 13.00 w systemie rekrutacyjnym opublikowany został wykaz wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i klasach I w szkołach podstawowych jest dostępna na stronach elektronicznych systemów rekrutacji:

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na wolne miejsca powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem przedszkola lub szkoły.
 
Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor. 
 

REKRUTACJA DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 7 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

  • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

lub

  • numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru.

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 22 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosków o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) potrwa do 23 marca go godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.