Szkoły i placówki

Szkoły i placówki prowadzone przez m.st. Warszawę

Filtry

Szkoły i placówki lista skrócona
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Nr Kodu Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia nr 65 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. Alojzego Felińskiego 13 Nr Kodu: 01-513 Telefon: 228390041 WWW: www.zs31.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku Typ jednostki: technikum Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. gen. Józefa Zajączka 7 Nr Kodu: 01-518 Telefon: 228443634 WWW: zs28.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 39 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. gen. Józefa Zajączka 7 Nr Kodu: 01-518 Telefon: 228443634 WWW: zs28.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 61 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. gen. Józefa Zajączka 7 Nr Kodu: 01-518 Telefon: 228443634 WWW: zs28.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Wincentego Rzymowskiego 38 Nr Kodu: 02-697 Telefon: 228436681 WWW: zs27.edupage.org
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 31 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Wincentego Rzymowskiego 38 Nr Kodu: 02-697 Telefon: 228436681 WWW: zs27.edupage.org
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum nr 24 Typ jednostki: technikum Dzielnica: Ochota Adres: ul. Urbanistów 3 Nr Kodu: 02-397 Telefon: 228222031 WWW: zs26.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 17 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Ochota Adres: ul. Urbanistów 3 Nr Kodu: 02-397 Telefon: 228222031 WWW: zs26.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego Typ jednostki: technikum Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Górnośląska 31 Nr Kodu: 00-432 Telefon: 226211350 WWW: www.technikumbudowlane.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 37 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Górnośląska 31 Nr Kodu: 00-432 Telefon: 226211350 WWW: www.zs23.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Górnośląska 31 Nr Kodu: 00-432 Telefon: 226211350 WWW: www.baczynski.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 Typ jednostki: technikum Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Emiliana Konopczyńskiego 4 Nr Kodu: 00-335 Telefon: 228264380 WWW: www.konopczynski.com
Nazwa szkoły/ jednostki: LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Emiliana Konopczyńskiego 4 Nr Kodu: 00-335 Telefon: 228264380 WWW: www.konopczynski.com
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego Typ jednostki: technikum Dzielnica: Praga Południe Adres: ul. Saska 78 Nr Kodu: 03-914 Telefon: 226173374 WWW: technikum27.edupage.org
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 1 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Praga Południe Adres: ul. Saska 78 Nr Kodu: 03-914 Telefon: 226173374 WWW: technikum27.edupage.org
Nazwa szkoły/ jednostki: LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Praga Południe Adres: ul. Saska 78 Nr Kodu: 03-914 Telefon: 226173374 WWW: www.okulicki.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego Typ jednostki: technikum Dzielnica: Bielany Adres: ul. Stefana Żeromskiego 81 Nr Kodu: 01-882 Telefon: 228347201 WWW: www.ksiegarska.internetdsl.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 6 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Bielany Adres: ul. Stefana Żeromskiego 81 Nr Kodu: 01-882 Telefon: 228347201 WWW: www.ksiegarska.internetdsl.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Bielany Adres: ul. Stefana Żeromskiego 81 Nr Kodu: 01-882 Telefon: 228347201 WWW: www.reymontowka.wer.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa nr 359 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Włochy Adres: ul. Promienista 12A Nr Kodu: 02-428 Telefon: 228637304 WWW: www.promienista.waw.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego