Szkoły i placówki

Szkoły i placówki prowadzone przez m.st. Warszawę

Filtry

Szkoły i placówki lista skrócona
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Nr Kodu Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: CXLIV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Wola Adres: ul. Marcina Kasprzaka 19/21 Nr Kodu: 01-211 Telefon: 226320211 WWW: www.kasprzak.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 57 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Wola Adres: ul. Marcina Kasprzaka 19/21 Nr Kodu: 01-211 Telefon: 226320211 WWW: www.kasprzak.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Ekonomiczne nr 5 Typ jednostki: technikum Dzielnica: Bielany Adres: ul. Stefana Żeromskiego 22/28 Nr Kodu: 01-831 Telefon: 228343264 WWW: www.zs35.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 18 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Bielany Adres: ul. Stefana Żeromskiego 22/28 Nr Kodu: 01-831 Telefon: 228343264 WWW: www.zs35.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum nr 30 Typ jednostki: technikum Dzielnica: Targówek Adres: ul. Piotra Wysockiego 51 Nr Kodu: 03-202 Telefon: 227442415 WWW: zs34.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 36 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Targówek Adres: ul. Piotra Wysockiego 51 Nr Kodu: 03-202 Telefon: 227442415 WWW: zs34.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: CXL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Targówek Adres: ul. Piotra Wysockiego 51 Nr Kodu: 03-202 Telefon: 227442415 WWW: zs34.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 Typ jednostki: centrum kształcenia zawodowego Dzielnica: Targówek Adres: ul. Piotra Wysockiego 51 Nr Kodu: 03-202 Telefon: 227442415 WWW: zs34.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 Typ jednostki: szkoła branżowa II stopnia Dzielnica: Targówek Adres: ul. Piotra Wysockiego 51 Nr Kodu: 03-202 Telefon: 227442415 WWW: zs34.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 41 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Targówek Adres: ul. Piotra Wysockiego 51 Nr Kodu: 03-202 Telefon: 227442415 WWW: zs34.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum nr 6 Typ jednostki: technikum Dzielnica: Praga Północ Adres: ul. Targowa 86 Nr Kodu: 03-448 Telefon: 226193789 WWW: www.zs33.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 21 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Praga Północ Adres: ul. Targowa 86 Nr Kodu: 03-448 Telefon: 226193789 WWW: www.zs33.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: CXLVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Praga Północ Adres: ul. Targowa 86 Nr Kodu: 03-448 Telefon: 226193789 WWW: www.zs33.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Praga Północ Adres: ul. Targowa 86 Nr Kodu: 03-448 Telefon: 226193789 WWW: www.zs33.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka Typ jednostki: technikum Dzielnica: Wola Adres: ul. Ożarowska 71 Nr Kodu: 01-408 Telefon: 228364062 WWW: www.zs32.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Wola Adres: ul. Ożarowska 71 Nr Kodu: 01-408 Telefon: 228364062 WWW: www.zs32.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 39 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Wola Adres: ul. Ożarowska 71 Nr Kodu: 01-408 Telefon: 228364062 WWW: www.zs32.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego Typ jednostki: technikum Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. Alojzego Felińskiego 13 Nr Kodu: 01-513 Telefon: 228390041 WWW: www.zs31.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 35 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. Alojzego Felińskiego 13 Nr Kodu: 01-513 Telefon: 228390041 WWW: www.zs31.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. Alojzego Felińskiego 13 Nr Kodu: 01-513 Telefon: 228390041 WWW: www.zs31.waw.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego