Szkoły i placówki

Szkoły i placówki prowadzone przez m.st. Warszawę

Filtry

Szkoły i placówki lista skrócona
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Nr Kodu Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Łączności im. prof. dr. inż. Janusza Groszkowskiego Typ jednostki: technikum Dzielnica: Praga Południe Adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 24 Nr Kodu: 03-964 Telefon: 228713576 WWW: www.zs37.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 18 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Praga Południe Adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 24 Nr Kodu: 03-964 Telefon: 228713576 WWW: www.zs37.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Praga Południe Adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 24 Nr Kodu: 03-964 Telefon: 228713576 WWW: www.zs37.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 55 Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Praga Południe Adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 24 Nr Kodu: 03-964 Telefon: 228713576 WWW: www.zs37.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Mechatroniczne nr 1 Typ jednostki: technikum Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Wiśniowa 56 Nr Kodu: 02-520 Telefon: 226464499 WWW: www.tm1.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 5 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Wiśniowa 56 Nr Kodu: 02-520 Telefon: 226464499 WWW: www.tm1.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Wiśniowa 56 Nr Kodu: 02-520 Telefon: 226464499 WWW: www.tm1.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika Typ jednostki: technikum Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Stawki 10 Nr Kodu: 00-178 Telefon: 228311683 WWW: www.zslie1.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 4 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Stawki 10 Nr Kodu: 00-178 Telefon: 228311683 WWW: www.zslie1.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Grota-Roweckiego Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Stawki 10 Nr Kodu: 00-178 Telefon: 228311683 WWW: www.zslie1.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera Typ jednostki: technikum Dzielnica: Praga Południe Adres: ul. Majdańska 30/36 Nr Kodu: 04-110 Telefon: 228100489 WWW: www.zsgh.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Praga Południe Adres: ul. Majdańska 30/36 Nr Kodu: 04-110 Telefon: 228100489 WWW: www.zsgh.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 Typ jednostki: technikum Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Poznańska 6/8 Nr Kodu: 00-680 Telefon: 226285628 WWW: www.zsg.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 25 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Poznańska 6/8 Nr Kodu: 00-680 Telefon: 226285628 WWW: www.zsg.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Poznańska 6/8 Nr Kodu: 00-680 Telefon: 226285628 WWW: www.zsg.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Fototechniczne Typ jednostki: technikum Dzielnica: Wola Adres: ul. Spokojna 13 Nr Kodu: 01-044 Telefon: 228387091 WWW: www.fotospokojna.com
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 7 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Wola Adres: ul. Spokojna 13 Nr Kodu: 01-044 Telefon: 228387091 WWW: www.fotospokojna.com
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Wola Adres: ul. Spokojna 13 Nr Kodu: 01-044 Telefon: 228387091 WWW: www.fotospokojna.com
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" Typ jednostki: technikum Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. gen. Józefa Zajączka 7 Nr Kodu: 01-518 Telefon: 228391223 WWW: www.zseil.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Policealna nr 32 Typ jednostki: szkoła policealna Dzielnica: Żoliborz Adres: ul. gen. Józefa Zajączka 7 Nr Kodu: 01-518 Telefon: 228391223 WWW: www.zseil.edu.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego