Specjalistyczne Placówki Pozaszkolne poza Warszawą

placowki-poza-warszawa.jpg

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zaprasza szkoły i placówki oświatowe do korzystania z usług placówek oświatowych położonych poza terenem Warszawy

Warszawa prowadzi sześć placówek oświatowych położonych poza Warszawą. Placówki te realizują zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe na rzecz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z warszawskich szkół.

Baza noclegowa ośrodków oferuje blisko 800 całorocznych miejsc, z czego ponad pół tysiąca z pełnym węzłem sanitarnym.

M.st. Warszawa mając na uwadze wszechstronny rozwój swoich najmłodszych mieszkańców umożliwia organizowanie zielonych i białych szkół w tych ośrodkach po wyjątkowo atrakcyjnych cenach, niedostępnych na rynku komercyjnym.

 

Wszystkie ośrodki oferują:

  • całoroczną bazę noclegową,
  • całodzienne wyżywienie,
  • programy edukacyjne i wychowawcze,
  • tereny i urządzenia sportowo-rekreacyjne,
  • pomieszczenie do prowadzenia szkoleń,
  • wysoką dbałość o bezpieczeństwo uczestników.

Każdy z nich ma swoją specyfikę, uwarunkowaną walorami lokalnego środowiska naturalnego i zabytkami kultury zlokalizowanym w swoim najbliższym otoczeniu.

W załączonym zestawieniu są zawarte dane teleadresowe placówek oraz ich specjalizacja.

Załączniki: