Wniosek o organizację nowego pozaszkolnego punktu katechetycznego