Szkoła z Pomysłem

Szkoła z pomysłem

Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

  • Szkoła z pomysłem na uczenie,
  • Szkoła z pomysłem na kulturę,
  • Szkoła z pomysłem na wspieranie uczennic i uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
  • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,
  • Szkoła z pomysłem na... (kategoria otwarta).

Aktualności