Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024

System rekrutacyjny


1 marca br. o godz. 13.00  pod adresem:

przedszkola.edukacja.warszawa.pl

zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku
o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zarejestrowany wniosek można:

  • podpisać profilem zaufanym i przesłać w systemie rekrutacji razem z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru

lub

  • wydrukować, podpisać i  złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.