Program stypendialny dla doktorantek i doktorantów

W 2019 roku Urząd m.st. Warszawy uruchomił program stypendialny dla doktorantek i doktorantów, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Stypendia są przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt. Stypendyści, oprócz wsparcia finansowego, mogą liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania.

Nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów ogłaszany jest corocznie. W 2021 roku odbyła się III edycja stypeniów. W trzechedycjach swoje projekty badawcze zgłosiło 130 doktorantów z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 12 osób.