Program stypendialny dla doktorantek i doktorantów

W 2019 roku Urząd m.st. Warszawy uruchomił program stypendialny dla doktorantek i doktorantów, których projekty badawcze odpowiadają na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy. Celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy/ badaczek Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

Stypendia są przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt. Stypendyści/ stypendystki, oprócz wsparcia finansowego, mogą liczyć na opiekę pracownika Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności koniecznych do przeprowadzenia badania.

Nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów ogłaszany jest corocznie. W 2021 roku odbyła się III edycja stypendiów. W trzech edycjach swoje projekty badawcze zgłosiło 130 doktorantów i doktorantek z 13 uczelni warszawskich. Stypendia otrzymało 12 osób.

Od maja 2022 r. nabór prowadzony będzie na uczelniach w całej Polsce. 

Poradnik dla wnioskujących o stypendium 

Poniżej można obejrzeć prezentacje niektórych stypendialnych projektów badawczych.

Stypendystka - Anna Zdyb 

 

Stypendystka - Justyna Biernacka

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.

Stypendystka - dr Justyna Kościńska

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.