Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

WSPDZ rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2010 r. i jest projektem, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe, warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne przy wsparciu Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają aktywnie w Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która pomaga dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym. Działania sieci koncentrują się na ochronie najmłodszych i zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy.

W ramach sieci dzieci i ich rodziny są wspierane przez specjalistów z 25 poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę, z 3 organizacji pozarządowych oraz z Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Jednostką koordynującą działania jest Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Placówki Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom zlokalizowane są w różnych dzielnicach Warszawy i oferują:

  • diagnozę i interwencję w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • pomoc psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
  • wsparcie dla rodzin dzieci, wobec których doszło do wykorzystania seksualnego,
  • pomoc dla rodziców, wychowawców, nauczycieli w sytuacjach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne dzieci.

Więcej informacji na temat Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom znajduje się na stronie Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”:

http://fdds.pl/placowki-wspd

tel. 800 100 100 –  telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

telefon zaufania 116 111