Rejestr Certyfikatów

zawiera listę szkół wraz z informacją o statusie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, przyznanego danej szkole (rejestr w załączniku nr 1).  

Pierwsze Certyfikaty, potwierdzające osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych, zostały przyznane w 2010 roku. Od 2017 r. Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA przyznawany jest na czteroletni cykl realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po upływie tego okresu szkoła może ubiegać się o bezterminowe przedłużenie Certyfikatu, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Szkoły, które posiadają aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych należy 205 publicznych i niepublicznych szkół, w tym 171 legitymuje się Certyfikatem bezterminowym (lista w załączniku nr 2).

.................................................................

W załączniku nr 3 znajduje się dodatkowo folder Archiwum z listą szkół, którym został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA przed wdrożeniem zmian w prawie oświatowym (tj. w latach 2010-2016) oraz raport z wdrożenia "Zasad dostosowania warszawskiej sieci szkół do zmian wynikających z reformy oświaty".

Załączniki: