Regulamin

Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.

Regulamin Warszawskiej Rady Edukacyjnej, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia, dostępny jest w plikach do pobrania.

Załączniki: