Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne | zmiany organizacyjne od 1 stycznia 2023 roku

Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Od 1 stycznia 2023 r. czasowo zawieszone zostają działania Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych. 

Od 2 stycznia do 24 lutego zapraszamy do kontaktu z doradczyniami metodycznymi z Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego WCIES. 

Informacje kontaktowe i terminy dyżurów znajdziecie na stronie internetowej WCIES w zakładce Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego.

Punkty wznowią pracę 27 lutego 2023 roku.

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne rok szkolny 2022/2023

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Rok szkolny 2022/2023 jest jedenastym rokiem funkcjonowania projektu.

Celem SPK-ów jest profesjonalne pomaganie osobom, które pracują lub opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

SPK specjalizują się w dwóch głównych obszarach pomocy:

 • problemy wychowawcze dzieci i młodzieży,
 • problemy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w SPK.

Rozpoczęcie pracy w Specjalistycznych Punktach Konsultacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 nastąpiło pierwszego września 2022 roku.
W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonują następujące Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne:

 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS", ul. Różana 22/24 (Mokotów) Koordynator Monika Chałuda
 2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt", ul. Zorzy 17 (Wawer) Koordynator Elżbieta Kucińska
 3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4, ul. Reymonta 16 (Bielany)  Koordynator  Małgorzata Bachulska
 4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6, ul. Brożka 26 (Wola) Koordynator Kacper Pilczuk
 5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7, ul. Osowska 81 (Praga Południe) Koordynator Krzysztof Gorczyca 
 6. Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” ul. Rynek Nowego Miasta 4 (Śródmieście) - Koordynator - Ewelina Roślik – Gwara
 7. Zespół Szkół Specjalnych nr 38, ul. Namysłowska 10 (Praga Północ) Koordynator  Magdalena Sekuła
 8. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244, ul. Hafciarska 80/86 (Wawer) - Koordynator Bożena Sirko
 9. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99, ul. Bartnicza 2 (Targówek) Koordynator Beata Sikorska
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8, ul. Koźmińska 7 (Śródmieście) Koordynator Agnieszka Rosiak
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 przy ul Tarchomińskiej 4, ( Praga Północ); Koordynator Małgorzata Olmińska
 12. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego, ul. Łucka 17/23( Wola) Koordynator Urszula Sitnik.

Informację o SPK-ach można uzyskać także na stronie http://www.spk.waw.pl/

Załączniki: