Wyróżnione wydarzenia

 • Uroczyste otwarcie piętra Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5

  W dniu 3 września 2021 r. uroczyście zostało otwarte dodatkowe piętro Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5, w Dzielnicy Praga - Północ. W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ Pan Dariusz Kacprzak, Naczelnik Wydziału Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Biura Edukacji m.st. Warszawy Pani Katarzyna Stępniak, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy Pani Dorota Łoboda, Kierownik Referatu Wydziału...

 • Bezpłatne webinaria na temat depresji - kolejne spotkania

  Zapraszamy rodziców na cykl bezpłatnych spotkań organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, poświęconych zjawisku depresji u dzieci i młodzieży. Webinaria są tłumaczone na język migowy.

 • Wsparcie dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych

  Wsparcie dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych Uczniowie z problemami psychicznymi mają możliwość terapii i kontynuowania nauki w czasie hospitalizacji w miejskich szkołach zorganizowanych w szpitalach. Warszawscy nauczyciele sprawują opiekę nad pacjentami oddziałów psychiatrycznych w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych. Obecnie funkcjonuje 6 szkół miejskich (tzw. szkół szpitalnych) prowadzących zajęcia edukacyjne z pacjentami z zaburzeniami zachowania i emocji, ...

 • Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna w miejskich przychodniach

  Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna w miejskich przychodniach W ramach systemu opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Warszawie działają również ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. Placówki zapewniają szybki kontakt ze specjalistami oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży oferowane przez psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych. Ośrodki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii...

 • Interwenci kryzysowi

  Interwenci kryzysowi Od 2009 r. w stolicy działa też grupa interwentów kryzysowych (powołana zarządzeniem prezydenta), którzy udzielają pomocy pokrzywdzonym i rozwiązują konflikty w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. W jej skład wchodzą psycholodzy i pedagodzy, specjalizujący się w szybkim i skutecznym uruchamianiu procedur kryzysowych. Rolą i zadaniem interwenta jest wsparcie dyrektora szkoły w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, w...

 • Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają aktywnie w Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która pomaga dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym. Działania sieci koncentrują się na ochronie najmłodszych i zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. W ramach sieci dzieci i ich rodziny są wspierane przez specjalistów z 23 poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę, z 3 organizacji pozarządowych oraz z Centrum...

 • Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

  Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne Dodatkowym wsparciem dla są też Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK), które znajdują się w pięciu młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz siedmiu placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Warszawy. Specjaliści zatrudnieni w SPK oferują bezpłatną pomoc nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, kuratorom sądowym i pracownikom socjalnym. Punkty świadczą pomoc w zakresie interwencji kryzysowej, diagnozy problemów, wsparcia...

 • Psychologiczne Centrum Wsparcia

  W Warszawie w marcu 2020 r. uruchomiono, którego zadaniem jest pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami w czasie pandemii. Specjaliści z czterech specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych od poniedziałku do piątku pełnią dyżury telefoniczne w ramach Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Więcej informacji

 • System poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

  System poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Warszawa ma rozbudowany system poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. W stolicy działa 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 4 specjalistyczne. W poradniach zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy (diagności, psychoterapeuci – indywidualni i rodzinni oraz trenerzy umiejętności psychologicznych), pedagodzy (diagności, specjaliści terapii pedagogicznej), terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi oraz pedagodzy ...

 • Opieka psychologiczna w szkołach

  Opieka psychologiczna w szkołach W każdej szkole prowadzonej przez miasto zapewniona jest opieka psychologa lub pedagoga, a w aż 88 proc. szkół podstawowych i 68 proc. szkół ponadpodstawowych dzieci i młodzież mogą liczyć zarówno na opiekę psychologiczną jak i pedagogiczną. Jednocześnie, w zależności od potrzeb w stołecznych szkołach zatrudnia się również innych specjalistów - logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz reedukatorów. Obecnie w związku z sytuacją epidemiczną,...

 • Pomoc psychologiczna - w stolicy wspieramy, przeciwdziałamy i pomagamy

  Pomoc psychologiczna - w stolicy wspieramy, przeciwdziałamy i pomagamy Psychologiczne Centrum Wsparcia Opieka psychologiczna w szkołach System poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Interwenci kryzysowi Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna w miejskich przychodniach Wsparcie dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych

 • Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów

  Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 r. telefoniczne dyżury poradni psychologiczno-pedagogicznych są realizowane w następujący sposób: w poniedziałki w godz. 10.00-14.00 pod numerem 519 047 372 dyżurują specjaliści z Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP", w środy w godz. 10.00-14.00 pod numerem 510 205 050 dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Uniwersytet dla Rodziców", w piątki w godz. ...

 • Pomoc psychologiczna - w stolicy wspieramy, przeciwdziałamy i pomagamy

  Warszawa przez lata wypracowywała standardy pracy i sieć pomocy psychologicznej i pedagogicznej. W okresie nauczania zdalnego i w czasie wakacji uruchamialiśmy dodatkowe formy współpracy z osobami potrzebującymi wsparcia. Dziś, po dłuższej nieobecności, dzieci i młodzież wracają do szkół i potrzebują dalszej opieki.

 • Wakacyjne wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodziców i uczniów

  Wakacyjne wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodziców i uczniów Podczas wakacji (w lipcu i sierpniu) specjaliści ze Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie: „Uniwersytet dla Rodziców”, „MOP” i „OPTA” czekają na telefony od rodziców pod numerem 519 047 370 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00. - 15.00. Natomiast w godz. 15.00. do 19.00 dyżur telefoniczny będzie pełnić Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” pod następującymi...

 • Komunikacja z dzieckiem z autyzmem

  Drodzy Rodzice i Specjaliści, przedstawiamy Państwu kilka wskazówek, które mogą być pomocne w komunikacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Autorzy: Aleksandra Paderewska-oligofrenopedagog, koordynator WWRD w SPPP TOP Agnieszka Siwińska- neurologopeda, wicedyrektor SPPP TOP

Wyświetlanie 1 - 20 z 59 rezultatów.