Szkoły i placówki specjalne

Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym 10 przedszkoli i 67 szkół, mających specjalną organizację i stosujących specjalne metody pracy z uczniem. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci, uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W nadzorze Burmistrzów Dzielnic pozostaje również 6 przedszkoli specjalnych.

Sieć szkół specjalnych w Warszawie jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Część miejskich szkół specjalnych wchodzi w skład placówek, oferujących uczniom wsparcie wychowawcze i terapeutyczne oraz opiekę w internacie – to 7 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Corocznie w naszym mieście jest prowadzony nabór dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 8 przedszkoli specjalnych, 26 szkół podstawowych specjalnych, 6 liceów ogólnokształcących specjalnych, 2 techników specjalnych, 8 branżowych szkół I stopnia specjalnych, 8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jednej szkoły policealnej specjalnej, a dodatkowo w roku szkolnym 2022/2023 do dwóch nowo założonych branżowych szkół II stopnia specjalnych. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego informatora.

Szkoły i placówki specjalne

Filtry

Szkoły i placówki specjalne
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących "Sowy Mądrej Głowy" Typ jednostki: przedszkole Dzielnica: Bielany Adres: ul. Ksawerego Pruszyńskiego 1 Telefon: 228340689 WWW: www.przedszkole245.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346 w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Bielany Adres: ul. Cegłowska 80 Telefon: 797319339 WWW:
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 347 Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Bielany Adres: Aleja Władysława Reymonta 16 Telefon: 228348684 WWW:
Nazwa szkoły/ jednostki: CXLI Liceum Ogólnokształcące Specjalne Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Bielany Adres: Aleja Władysława Reymonta 16 Telefon: 228348684 WWW:
Nazwa szkoły/ jednostki: Przedszkole Specjalne nr 393 Typ jednostki: przedszkole Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Puławska 97 Telefon: 228450577 WWW: p393.przedszkola.net.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego

Z życia szkół

Brak wpisów.