Szkoły i placówki specjalne

Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym 10 przedszkoli i 67 szkół, mających specjalną organizację i stosujących specjalne metody pracy z uczniem. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci, uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W nadzorze Burmistrzów Dzielnic pozostaje również 6 przedszkoli specjalnych.

Sieć szkół specjalnych w Warszawie jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Część miejskich szkół specjalnych wchodzi w skład placówek, oferujących uczniom wsparcie wychowawcze i terapeutyczne oraz opiekę w internacie – to 7 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Corocznie w naszym mieście jest prowadzony nabór dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 8 przedszkoli specjalnych, 26 szkół podstawowych specjalnych, 6 liceów ogólnokształcących specjalnych, 2 techników specjalnych, 8 branżowych szkół I stopnia specjalnych, 8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jednej szkoły policealnej specjalnej, a dodatkowo w roku szkolnym 2022/2023 do dwóch nowo założonych branżowych szkół II stopnia specjalnych. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego informatora.

Szkoły i placówki specjalne

Filtry

Szkoły i placówki specjalne
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5 im. Eunice Kennedy Shriver Typ jednostki: szkoła specjalna przysposabiająca do pracy Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Elektoralna 12/14 Telefon: 226205772 WWW: www.zssnr85.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 243 im. Eunice Kennedy Shriver Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Elektoralna 12/14 Telefon: 226205772 WWW: www.zssnr85.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Elektoralna 12/14 Telefon: 226203931 WWW: www.sp213.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku" Typ jednostki: SOW Dzielnica: Śródmieście Adres: Rynek Nowego Miasta 4 Telefon: 228315033 WWW: www.sow.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Technikum Specjalne nr 28 Typ jednostki: technikum Dzielnica: Śródmieście Adres: Plac Trzech Krzyży 4/6 Telefon: 226280431 WWW: instytut-gluchoniemych.waw.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego