Szkoły i placówki specjalne

Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym 10 przedszkoli i 67 szkół, mających specjalną organizację i stosujących specjalne metody pracy z uczniem. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci, uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W nadzorze Burmistrzów Dzielnic pozostaje również 6 przedszkoli specjalnych.

Sieć szkół specjalnych w Warszawie jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Część miejskich szkół specjalnych wchodzi w skład placówek, oferujących uczniom wsparcie wychowawcze i terapeutyczne oraz opiekę w internacie – to 7 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Corocznie w naszym mieście jest prowadzony nabór dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 8 przedszkoli specjalnych, 26 szkół podstawowych specjalnych, 6 liceów ogólnokształcących specjalnych, 2 techników specjalnych, 8 branżowych szkół I stopnia specjalnych, 8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jednej szkoły policealnej specjalnej, a dodatkowo w roku szkolnym 2022/2023 do dwóch nowo założonych branżowych szkół II stopnia specjalnych. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego informatora.

Szkoły i placówki specjalne

Filtry

Szkoły i placówki specjalne
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 51 im. Marii Grzegorzewskiej Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Praga Północ Adres: ul. Namysłowska 10 Telefon: 226197234 WWW: www.zs38.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131 Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Rembertów Adres: ul. Strażacka 57 Telefon: 226735094 WWW: www.mowstrazacka.com
Nazwa szkoły/ jednostki: Przedszkole Specjalne nr 208 Typ jednostki: przedszkole Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Dzielna 1A Telefon: 228313923 WWW: przedszkole208.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 im. Kazimierza Kirejczyka Typ jednostki: szkoła specjalna przysposabiająca do pracy Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Długa 9 Telefon: 228311855 WWW: www.zss105.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 54 im. Kazimierza Kirejczyka Typ jednostki: szkoła branżowa I stopnia Dzielnica: Śródmieście Adres: ul. Długa 9 Telefon: 228311855 WWW: www.zss105.edu.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego