Szkoły i placówki specjalne

Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym 10 przedszkoli i 67 szkół, mających specjalną organizację i stosujących specjalne metody pracy z uczniem. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci, uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W nadzorze Burmistrzów Dzielnic pozostaje również 6 przedszkoli specjalnych.

Sieć szkół specjalnych w Warszawie jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Część miejskich szkół specjalnych wchodzi w skład placówek, oferujących uczniom wsparcie wychowawcze i terapeutyczne oraz opiekę w internacie – to 7 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Corocznie w naszym mieście jest prowadzony nabór dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 8 przedszkoli specjalnych, 26 szkół podstawowych specjalnych, 6 liceów ogólnokształcących specjalnych, 2 techników specjalnych, 8 branżowych szkół I stopnia specjalnych, 8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jednej szkoły policealnej specjalnej, a dodatkowo w roku szkolnym 2022/2023 do dwóch nowo założonych branżowych szkół II stopnia specjalnych. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego informatora.

Szkoły i placówki specjalne

Filtry

Szkoły i placówki specjalne
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Specjalna nr 302 Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Ochota Adres: ul. Koszykowa 79B Telefon: 224682422 WWW:
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Specjalna nr 287 Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Ochota Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A Telefon: 223179405 WWW: sps287.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Ochota Adres: ul. Szczęśliwicka 45/47 Telefon: 228220642 WWW: szczesliwicka.edu.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Przedszkole nr 249 Specjalne dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Typ jednostki: przedszkole Dzielnica: Praga Południe Adres: ul. Kobielska 5 Telefon: 226139165 WWW: przedszkole249.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6 Typ jednostki: szkoła specjalna przysposabiająca do pracy Dzielnica: Praga Południe Adres: ul. Augustyna Kordeckiego 54 Telefon: 226103421 WWW: www.zss90.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego