Szkoły i placówki specjalne

Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym 10 przedszkoli i 67 szkół, mających specjalną organizację i stosujących specjalne metody pracy z uczniem. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci, uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W nadzorze Burmistrzów Dzielnic pozostaje również 6 przedszkoli specjalnych.

Sieć szkół specjalnych w Warszawie jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Część miejskich szkół specjalnych wchodzi w skład placówek, oferujących uczniom wsparcie wychowawcze i terapeutyczne oraz opiekę w internacie – to 7 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Corocznie w naszym mieście jest prowadzony nabór dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 8 przedszkoli specjalnych, 26 szkół podstawowych specjalnych, 6 liceów ogólnokształcących specjalnych, 2 techników specjalnych, 8 branżowych szkół I stopnia specjalnych, 8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jednej szkoły policealnej specjalnej, a dodatkowo w roku szkolnym 2022/2023 do dwóch nowo założonych branżowych szkół II stopnia specjalnych. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego informatora.

Szkoły i placówki specjalne

Filtry

Szkoły i placówki specjalne
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111 im. Stefana Starzyńskiego Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Różana 22/24 Telefon: 222771821 WWW: sps111.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 22 w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Spartańska 1 Telefon: 226709201 WWW: sps22.szkolnykatalog.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 201 Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Dolna 19 Telefon: 228412534 WWW: www.mowdolna.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: LXI Liceum Ogólnokształcące Specjalne im. Janiny Zawadowskiej Typ jednostki: liceum ogólnokształcące Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Różana 22/24 Telefon: 222771830 WWW: www.mossos.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Ochota Adres: ul. Białobrzeska 44 Telefon: 226595675 WWW: sp327.edu.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego