Szkoły i placówki specjalne

Miasto Stołeczne Warszawa jest organem prowadzącym 10 przedszkoli i 67 szkół, mających specjalną organizację i stosujących specjalne metody pracy z uczniem. Oferta zajęć jest skierowana do dzieci, uczniów i wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W nadzorze Burmistrzów Dzielnic pozostaje również 6 przedszkoli specjalnych.

Sieć szkół specjalnych w Warszawie jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Część miejskich szkół specjalnych wchodzi w skład placówek, oferujących uczniom wsparcie wychowawcze i terapeutyczne oraz opiekę w internacie – to 7 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 5 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Corocznie w naszym mieście jest prowadzony nabór dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 8 przedszkoli specjalnych, 26 szkół podstawowych specjalnych, 6 liceów ogólnokształcących specjalnych, 2 techników specjalnych, 8 branżowych szkół I stopnia specjalnych, 8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jednej szkoły policealnej specjalnej, a dodatkowo w roku szkolnym 2022/2023 do dwóch nowo założonych branżowych szkół II stopnia specjalnych. Zainteresowanych zapraszamy do lektury naszego informatora.

Szkoły i placówki specjalne

Filtry

Szkoły i placówki specjalne
Nazwa szkoły/ jednostki Typ jednostki Dzielnica Adres Telefon WWW
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 251 Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Bełska 5 Telefon: 512740600 WWW: sosw-nr-12.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 Typ jednostki: zespół lub jednostka złożona Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Bełska 5 Telefon: 512740600 WWW: sosw-nr-12.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 Typ jednostki: ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Bełska 5 Telefon: 512740600 WWW: sosw-nr-12.waw.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Mokotów Adres: ul. Mahatmy Gandhiego 13 Telefon: 226354427 WWW: szkolapodstawowa394.pl
Nazwa szkoły/ jednostki: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167 Typ jednostki: szkoła podstawowa Dzielnica: Mokotów Adres: ul. św. Bonifacego 81 Telefon: 226515249 WWW: www.sps167.edu.pl

Wciśnij klawisz ENTER, aby przejść do widoku szczegółowego