WARS i SAWA

Projekt jest elementem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Realizowany jest od 2009 roku przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, przy partnerskim zaangażowaniu Centrum Nauki Kopernik (CNK).Projekt adresowany jest do szkół, które nie tylko chcą odkrywać w swoich uczennicach i uczniach zdolności i talenty, ale także potrafią z nimi współpracować i ich wspierać. Uzdolniona uczennica lub uczeń to zarówno zdobywca olimpijskich laurów, jak i osoba ze sportowym zacięciem czy smykałką do rzemiosła. Celem projektu wspierania uzdolnionych uczniów jest stworzenie systemu wymiany doświadczeń szkół, nauczycielek i nauczycieli, rodziców, po to, by wspólnie pomagać dzieciom w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym. Szkoły, które doskonalą swój system rozwiązań organizacyjnych, programowych i metodycznych w obszarze wspierania zdolnych uczennic i uczniów, otrzymują Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.