Procedura uzyskiwania Certyfikatu

Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA stanowi część projektu WARS i SAWA, będącego kluczowym elementem Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych.
Do procedury certyfikacyjnej mogą się zgłaszać warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży.
Szkoły, które posiadają aktualny certyfikat, tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

Dokumenty aplikacyjne:

1) Zgłoszenie do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych – kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłoszenia. Termin naboru ogłaszany jest w IV kwartale każdego roku;

2) Wniosek o przystąpienie do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (kliknij tutaj, aby pobrać formularz wniosku) i szkolny program wspierania uzdolnionych;

3) Certyfikat przyznawany jest na 4-letni cykl realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po tym okresie szkoła może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie certyfikatu na czas nieokreślony - kliknij tutaj, aby pobrać formularz.  Wniosek stanowi wyciąg z systematycznie prowadzonej, wewnątrzszkolnej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Wnioski o przedłużenie certyfikatu przyjmowane są w pierwszym tygodniu lipca każdego roku.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną procedurą uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określoną zarządzeniem nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2019 r.

Załączniki: