Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 17

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówek oświatowych, mających siedzibę na terenie dzielnicy Wawer, oraz ich rodzicom i nauczycielom, a także dzieciom w wieku 0-5 zamieszkałym na terenie dzielnicy Wawer. Pracownicy poradni wykonują swoje obowiązki na terenie poradni i w publicznych placówkach oświatowych w rejonie działania. 

Oferta:

 • dla dzieci i młodzieży:

  • badania diagnostyczne trudności szkolnych, specyficznych trudności w nauce, problemów emocjonalnych i wychowawczych,

  • orzecznictwo,

  • rozmowy, porady psychologiczne,

  • konsultacje reedukacyjne,

  • pomoc w wyborze szkoły i zawodu,

  • terapia moczenia nocnego,

  • terapia pedagogiczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i dla dzieci dyslektycznych,

  • terapia logopedyczna,

  • zajęcia kinezjologii edukacyjnej i elementy integracji sensorycznej,

  • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wspomagające  w zakresie umiejętności emocjonalnych i społecznych

 • dla rodziców:

  • konsultacje, porady,

  • warsztaty umiejętności wychowawczych,

  • warsztaty dla rodziców dzieci dyslektycznych,

  • terapia rodzinna

 • dla nauczycieli:

  • konsultacje, porady,

  • warsztaty umiejetności wychowawczych,

  • grupy wsparcia dla specjalistów zatrudnionych na terenie placówek dzielnicy Wawer . 

  • stałe dyżury psychologów w przedszkolach i szkołach. 

Dojazd:

Autobusy: 521, 147, 115, 161, 305

SKM: S1

Pociągi linii otwockiej

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wawer
Specjalizacja instytucji
Bóle u dzieci i młodzieży, problemy somatyczne, Choroba somatyczna przewlekła w rodzinie, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Interwencja kryzysowa, Jąkanie, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kryzysy wieku dojrzewania, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niemowlęta - rozwój psychoruchowy, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek - czwartek 8.00-20.00, piątek 8.00-19.00, sobota godz. 9.00-13.00
Kadra
 • psychologowie,
 • psycholog-terapeuta,
 • pedagodzy,
 • pedagog specjalny,
 • logopeda.
   
Adres
Żegańska 1a
04-713 Warszawa
Telefon: 22 277 20 00

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry