Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2023/2024