Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawa na rok szkolny 2022/2023